Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Detaljregulering Fagerli og Hallemsåsen. Frist for uttalelser 6. september 2021.

Utvalg plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 15.06.2021, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 vedtatt at følgende forslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering Fagerli og Hallemsåsen.

Planområdet er 31 daa og er lokalisert øst for boligfeltet Forbregd/Lein. Planforslaget legger tilrette for inntil 19 nye boliger og nytt kommunalt renseanlegg. Området er planlagt å få adkomst via Hallemsåsen.

Lenke til plandokumenter:  Planforslag med saksdokumenter

Eventuelle spørsmål kan rettes til Servicekontoret på tlf. 74 04 82 00.

Uttalelser sendes som e-post til: postmottak@verdal.kommune.no eller til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal.

Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 09.07.2021 08:03 Sist endret: 07.09.2021 00:54
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS