Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Sandvika hytteområde.

Komité Plan og samfunn har i møte den 10. mai 2016 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10:

Reguleringsplan Sandvika hytteområde, sak 35/16
Formålet med planarbeidet er å samle reguleringsplaner for eiendommen Sandvika til en felles reguleringsplan. I tillegg til denne sammenslåingen, er det foreslått tre nye hyttetomter, en i Halla, en på Østerinnsvollen, og en tomt ned mot Innsvatnet. Det er også regulert inn en ca. 40 meter lang veg omtrent midt i hyttefeltet Halla. I tillegg til dette er det regulert inn 9 nye naust ned mot vannet.

Planforslagene kan også ses på Servicekontoret, Johannes Brunsgt. 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller pr e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no  innen 2. juli 2016.

Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 19.05.2016 11:00 Sist endret: 29.01.2021 12:14
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS