Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Områderegulering Nestvoldjordet.

Komité Plan og samfunn har i møte den 13. september 2016 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10:

Områdereguleing Nestvoldjordet, sak 55/16
Planområdet er på ca. 78 daa og ligger nord for Verdal sentrum, ved Nestvold, mellom fylkesveg 173 og jernbanen. Områdereguleringen legger til rette for utbygging av 180 nye boenheter, med en blanding av eneboligbebyggelse, rekkehus og leilighetsbygg.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret, Johannes Brunsgt. 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller pr e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no  innen 02.11.2016.

Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 16.09.2016 14:00 Sist endret: 03.11.2016 00:45
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS