Gå til innhold Globalmeny Forsiden
juni2011_topp

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Detaljregulering Magnus den godes veg 2.

Komite Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 14.08.2018 vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan fram for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10:

Detaljregulering Magnus den godes veg 2 (sak 67/18)
Planområdet er på ca. 1,5 daa og omfatter en bebygd boligtomt på Ørmelen, like øst for krysset mellom Magnus den godes veg og Tangenvegen. Eksisterende bebyggelse forutsettes fjernet og erstattet med et leilighetsbygg i 2 etasjer + parkeringskjeller for maks 6 boenheter

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 6. oktober 2018.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 21.08.2018 10:30 Sist endret: 07.10.2018 00:51
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS