Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Detaljregulering for Nordvera – del av 200/1. Høringsfrist 12. okt.2019.

Komite Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 20.08.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Nord-Vera - del av 200/1 - (sak 53/19)
Planområdet på ca. 2000 daa ligger vest for Veresvatnet, nord for fylkesveg 160. Avstanden til Verdal sentrum er 57 km. Avstanden til svenskegrensen er ca. 6 km. Området har i dag spredt hyttebebyggelse med i alt 51 hytter. Planforslaget er å fortette med 16 nye tomter nord i eksisterende hyttefeltet, og etablering av adkomstveger til eksisterende hytter. I tillegg legger planen til rette for etablering av en ny skogsbilveg som går fra fylkesveg 160 gjennom eksisterende hytteområde frem til Flåtjønnlia i nord.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal Rådhus.
Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 12.10.2019.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 28.08.2019 13:45 Sist endret: 13.10.2019 00:39
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS