Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Detaljregulering for Næringsareal Bredingsberg- Vuku - del av 139/10. Høringsfrist 2. nov. 2019.

Komite Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 20.08.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Næringsareal Bredingsberg- Vuku - del av 139/10 - (sak 54/19)
Det samlede planareal som er regulert er 5110 m2. Planområdet er beliggende nord for Coop Marked og foran Bil- og maskinservice. Arealet nyttes delvis til biloppstilling i dag. Begrenses i nord av skogkledt, ganske bratt åsside. Avgrensning mot vest er mot gjenstående boligformål i underkant av 2,5 daa.

Planlagt bygningsmasse:
Planlagt utbygging er bilforretning/kontor for Bil- og maskinservice Vuku ca 400 m2 og Premieskapet ca. 800 m2.

Sakspapir og vedlegg sendes ikke ut per post til private. Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal Rådhus.
Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 02.11.2019.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 20.09.2019 12:45 Sist endret: 03.11.2019 00:38
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS