Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Detaljregulering Gamle Ferjeveg 9-11. Frist for uttalelser 29.05.2021.

Utvalg for Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 13.04.2021, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering Gamle Ferjeveg 9-11 (sak 35/21)
Planområdet ligger på Ørmelen i Verdal kommune. Det planlegges boligbygg med 4 nye boenheter på eiendommen 18/64. Fra tidligere er det gitt tillatelse til bygging av tilsvarende boligbygg med 4 enheter på naboeiendommen (18/934) basert på kommunedelplanens bestemmelse 2.1 om unntak fra plankrav. Når det nå skal bygges 4 nye enheter så nært i tid på naboeiendommen vurderer kommunen utbyggingen som en etappe i et samlet utbyggingstiltak, derfor stilles nå krav om utarbeidelse av samlet reguleringsplan. Til sammen planlegges det at planområdet vil få 8 leiligheter fordelt på to bygg i 2 etasjer.

Dokumenter kan ses via lenke til saksframlegg ovenfor, og selve vedtaket ses i protokollen.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen 29. mai 2021. 
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 24.11.2020 09:00 Sist endret: 30.05.2021 00:54
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS