Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Detaljregulering for nye Læringsverkstedet Knøttene barnehage, Ydsedalen. Frist for uttalelser 02.10.2021.

Utvalg for Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 17.08.2021, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for nye Læringsverkstedet Knøttene barnehage, Ydsedalen (sak 72/21)
Planområdet er på ca. 13,5 dekar, og omfatter del av gnr. 10 bnr. 2 og mindre del av gnr. 12 bnr. 1 i Ydsedalen. Arealet er lokalisert ca. 2 km nord for Verdalsøra sentrum og ligger nord for Fiolvegen, nordøst for Symrevegen, sør for Nordbergshaugvegen og vest for Sjøbygdvegen. Planforslaget legger til rette for bygging av ny 8-avdelings barnehage i to etasjer, som erstatning for Læringsverkstedet Knøttene naturbarnehage på Melan og Læringsverkstedet Trones barnehage. Ca. 6,8 daa foreslås endret fra friområde til barnehagetomt med tilhørende parkering og ca. 5,2 daa beholdes som friområde. Kjøreadkomst med fortau foreslås fra Fiolvegen, og gangadkomst fra Symrevegen.

Dokumenter kan ses via lenke til saksframlegg ovenfor, og selve vedtaket ses i protokollen.
Oppdatert versjon av plankart (i tåd med vedtaket)
Oppdatert versjon av reguleringsbestemmelser (i tråd med vedtaket)

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen 2. oktober 2021. 
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 20.08.2021 10:00 Sist endret: 03.10.2021 00:54
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS