Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Kroken og Vektargata 3 og 5.

Komité Plan og samfunn har i møte den 27. oktober 2015 vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringer legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10:

Kroken, sak 68/15
Planområdet ligger i Verdal sentrum, mellom Hanskemakargata og Fløytarvegen.
Planforslaget tilrettelegger for en utbygging av leiligheter med tilhørende parkering, lek og uteoppholdsarealer. Det vil også være mulig å benytte en eksisterende bygning til næring, tjenesteyting, eller boliger.

Vektargata 3 og 5, sak 69/15
Planområdet er på ca. 1,8 daa og ligger i Verdal sentrum. Planforslaget legger til rette for at eksisterende bygg (Holmengården og Melvoldgården) kan erstattes av et bygg i 5 etasjer med parkeringskjeller, garasjer, uteboder, uteopphold, bakkeparkering og plass for varelevering og renovasjon. Bygget planlegges benyttet til forretning/kontor/tjenesteyting og boliger.

Planforslagene kan også ses på Servicekontoret, Johannes Brunsgt. 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller pr e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no  innen 12. desember2015.

Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 30.10.2015 12:00 Sist endret: 12.02.2021 10:50
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS