Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Detaljregulering for Nordgata 14, 16 og 18 og Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 – Tverrstilt parkering i Nordgata. Frist for uttalelser 15.08.20

Utvalg for Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 09.06.2020 vedtatt at følgende forslag til reguleringsplaner legges fram for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10:

Detaljregulering for Nordgata 14, 16 og 18 (sak 52/20)
Planområdet er på ca. 14,8 daa og ligger i Verdal sentrum, vest for jernbanen, hvor bl.a. dagens Coop Mega er lokalisert. Planområdet grenser til Nordgata i sør, Håkon den VII allé og bebyggelse langs Johannes Bruns gate i vest, bebyggelse og parkering i nord samt bebyggelse langs Asbjørnsens gate i øst. Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse i 3-4 etasjer med parkeringskjeller og en forsterket kvartal- og gatestruktur. Det legges til rette for forretningsvirksomhet og publikumsrettet næring-/tjenesteyting i første etasje mot offentlig gate, samt boliger (i hovedsak) over første etasje. Planen innebærer nedbygging av eksisterende bakkeparkering, samt riving av eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Planforslaget gir mulighet for ca. 99-107 leiligheter og ca. 4100-5900 m2 næringslokaler.

Kommunen ønsker også forslag til vegnavn på nye tverrgater.

Endrede dokumenter i henhold til vedtaket i sak 52/20:

Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 – Tverrstilt parkering i Nordgata (sak 53/20)
Planområdet er på ca. 5 daa og ligger i Verdal sentrum, vest for jernbanen, like nord for Minsaas plass. Bygningene Domus og VEFA planlegges fjernet og erstattet av bebyggelse i 1-6 etasjer med bolig, forretning, kontor, bevertning og tjenesteyting, parkeringskjeller med adkomst fra Sørgata samt endring av gate-/parkeringsløsning i Nordgata og Sørgata. Planforslag i to alternativer var på høring i 2019. I denne høringen er det i hovedsak gateutformingen i Nordgata med breddeutvidelse og økt parkeringskapasitet i form av tverrstilt parkeringsløsning det ønskes innspill på, samt de følger dette får for planforslaget forøvrig.

Planforslagene kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2. Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen lørdag 15. august 2020. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 18.06.2020 14:00 Sist endret: 25.08.2020 09:54
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS