Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Detaljregulering Einervegen 1-7 og Detaljregulering Brauta øst. Frist for uttalelser 12.01.21.

Utvalg for Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 15.09.2020 vedtatt at følgende forslag til reguleringsplaner legges fram for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10:

Detaljregulering for Einervegen 1-7 (sak 70/20)
Planområdet er på ca. 14 daa og ligger nord på Ørmelen, øst for Verdal fengsel og Tangenvegen.
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 18 bnr. 671, 676, 678. Området er i dag bebygd med sju firemannsboliger som foreslås fjernet og erstattet av ny boligbebyggelse i to etasjer med tilhørende garasje, parkering, kjøreadkomst, uteoppholdsareal, areal til renovasjon samtb gang- og sykkelveg gjennom området. Det foreslås maks 42 boenheter. Kjøreadkomst fra Tangenvegen.

Dokumenter kan ses via lenke til saksframlegg ovenfor, og vedtatte endringer i forhold til dokumentene ses i vedtaket i saken.

Detaljregulering Brauta øst - del av eiendommen 282/4 (sak 71/20)
Planområdet er på ca. 5,7 daa og ligger inntil eksisterende boligfelt Brauta i Vinne.
Området foreslås tilrettelagt for boligbebyggelse, veg og lek/uteoppholdsareal. Det planlegges 12 boenheter med adkomst via Veiesvingen.

Dokumenter kan ses via lenke til saksframlegg ovenfor, og vedtatte endringer i forhold til dokumentene ses i vedtaket i saken.

 

Planforslagene kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen 12. januar 2021. 
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 24.11.2020 09:00 Sist endret: 13.01.2021 00:54
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS