Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Det gis nå ny frist for å komme med ytterligere ønsker/forslag om endring av arealbruk.
Ny frist er 9. april 2021. Tidligere innsendte forslag er det ikke nødvendig å sende inn på nytt.

Verdal kommune varslet oppstart av planarbeidet i mai 2019, og frist for innspill var i juli 2019. Planprogram (opplegg for planarbeidet) ble fastsatt i kommunestyret den 26.08.2019, sak 67/19.

Det gis nå ny frist for å komme med ytterligere ønsker/forslag om endring av arealbruk.
Ny frist er 9. april 2021. Tidligere innsendte forslag er ikke nødvendig å sende på nytt.

Krav til dokumentasjon fra forslagstillere og grunneiere:
For at vi skal kunne gi en god nok vurdering av forslaget, ønsker vi informasjon om følgende:
Kart med avgrensning av området, gårds- og bruksnummer, størrelse på arealet, hva som ønskes bygd, størrelse på utbygging, hva brukes arealet til i dag, potensielle konflikter i området samt begrunnelse for hvorfor en mener at området er egnet for utbygging.
Det kan gis innspill om bl.a. utbygging til bolig, fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet, utvidelsesbehov, justering av dagens ti områder for spredt boligbygging, utfartsparkering, grøntdrag, friområder/aktivitetsområder eller andre forhold det er viktig å ta vare på eller ta hensyn til.

Revisjon av arealdelen omfatter ikke Verdal by og Tromsdalen, som er egne kommunedelplaner.
Kart over planområdet kan du se her.

Dagens planstatus / gjeldende arealdel i komuneplanen kan du se her.

Denne lenken kan også brukes.
https://kommunekart.com/klient/innherred/publikum?urlid=063ca78a-db5e-4e5f-bacb-b035943f6a1e 

Planprogram, revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner ser du her.

Forslag til endret arealbruk sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller postmottak@verdal.kommune.no innen fredag 9. april 2021.Publisert: 09.02.2021 10:30 Sist endret: 10.04.2021 00:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS