Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Står du i manntallet ?

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - utlegging av manntall til offentlig ettersyn.

Står du i manntallet?
Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019.

Fra uke 30 til og med valgdagen 9. september, kan du på rådmannskontoret, Rådhuset, undersøke om du står i manntallet for Verdal kommune. Der vil manntallet for hele kommunen og manntallslistene for de 4 stemmekretsene i kommunen ligge ute til offentlig gjennomsyn. Manntallet for hele kommune vil også bli lagt ut på Servicekontoret i Rådhuset i samme tidsrom.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Valgstyret i Verdal v/leder, postboks 24, 7651 Verdal.

Sametingets valgmanntall?
Sametingets valgmanntall skal legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår, dvs. både det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting og det året det er valg til sametinget.

Du kan undersøke om du står i kommunens valgmanntall til Sametinget fra uke 30 til og med valgdagen 9. september på rådmannskontoret, Rådhuset.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall, kan du kreve at sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Sametingets valgnemnd, Kautokeinoveien 50, 9730 Karasjok.Publisert: 24.06.2019 12:00 Sist endret: 09.09.2019 21:15

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS