Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Tidsforlenget båndlegging av trase for transportbånd - kommunedelplan Verdal by

Vedtaket gjelder båndlagt trasé for transportbånd for kalk på strekningen Ørin - Rindsem. Klagefrist 3 uker.

Verdal kommune kunngjør at Statsforvalteren i Trøndelag i brev datert 21.05.2021 har fattet følgende konklusjon og vedtak:
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd d), siste setning, forlenger Statsforvalteren i Trøndelag båndleggingen i kommunedelplan for Verdal by av trase for transportbånd for kalk inntil reguleringsplanen er vedtatt, men maksimalt i fire år, til 29.05.2025.

Vårt vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen tre uker fra underretning om dette vedtaket. En ev. klage sendes likevel til Statsforvalteren i Trøndelag. Klagen bør begrunnes.»

Vedtaket gjelder båndlagt trasé for transportbånd for kalk på strekningen Ørin - Rindsem. Båndleggingen er en foreløpig/midlertidig sikring av traséen i påvente av en mer detaljert plan. Mer informasjon kan fås ved å kontakte Statsforvalteren i Trøndelag på telefon 74 16 80 00 eller Verdal kommune på telefon 74 04 82 00.
For de som ikke er underrettet med eget brev gjelder 3 uker klagefrist fra denne kunngjøring.

En evt. klage sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. Klagen bør begrunnes.Publisert: 09.06.2021 12:54 Sist endret: 04.07.2021 00:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS