Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Varsel om oppstart Fagerli og Hallemsåsen

Varsel om oppstart av områderegulering for Fagerli og Hallemsåsen i Verdal kommune.

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 og UPS-behandling i sak 51/20 med vedtak om positiv stilling til at det utarbeides områderegulering, varsles det oppstart av områderegulering og forhandlinger om utbyggingsavtale på eiendommen Fagerli, G/Bnr 37/2, deler av Hallemsåsen, 36/1 og 36/59, samt mindre eiendommer innklemt i planområdet. Planområdet er hovedsakelig avsatt til LNFR gjennom Kommuneplanens arealdel for Verdal vedtatt 26.04.2011. Planområdet er på ca. 119daa og strekker seg hovedsakelig langs nordsiden av Forbregdsvegen (FV6908) mot øst fra krysset med Leksdalvegen (FV759) til bebygd areal og reguleringsområde Forbregd / Lein, del 1.

Se kartskisse nedenfor - klikk på kartet for større format.
Kartskisse, klikk for større format

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for boligbebyggelse og offentlig vannforsyningsanlegg. Boligbebyggelse planlegges i form av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus med sokkeletasje samt mulighet for begrenset antall leiligheter i mindre leilighetsblokker over to etasjer. Det planlegges minimum 1,5 boligenheter per mål med tilhørende infrastruktur felles uteareal og lekeareal. Adkomst til området blir med en eller to nye krysser/avkjørsler fra Forbregdsvegen (FV6908). Det blir også planlagt begrenset bruk av eksisterende vei Hallemsåsen (KV2295) for adkomst til nordlige deler av planområdet.

Dokumentene er også tilgjengelige i Servicekontoret på rådhuset.

Tiltakshaver har i samarbeid med kommunen (jf. oppstartsmøtereferat) konkludert at planen utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Oppdragsgivere er KV4 utvikling AS, Skogselskapet i Trøndelag og Johan Olav Valseth Lian.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes til: Tverrsnitt AS v/Karl Moen, Kirkehaug 8, 7656 Verdal. Tlf: 948 77 070, e-mail: karl@tverrsnitt.no innen 01. august 2020.Publisert: 18.06.2020 14:37 Sist endret: 23.12.2020 10:19

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS