Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Varsel om oppstart Gamle Ferjeveg 9-11

Oppstart av planarbeid Gamle Ferjeveg 9-11. Frist for merknader 02.03.2021.

I hht.  plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for gnr 18/bnr 64 og gnr 18/bnr 934, Verdal kommune.

Forslagstiller er Straxbo Eiendom AS. PRAKSIS arkitekter as er planfaglig konsulent.

Formålet med planarbeidet er å regulere planområdet til boligutbygging med flere boenheter. Gnr 18/bnr 934 er allerede utbygd. Planen vil inkluderer en samlet utbygging på begge de to eiendommene. Eksisterende bygningsmasse rives.

Planområdet er ca 2,6 daa, og grenser mot Verdalselva mot øst. Øvrige tilgrensende områder er i hovedsak boligområde. I gjeldende Kommunedelplan for Verdal av 29.05.17 er området B1 regulert til boligbebyggelse. Planarbeidet er vurdert til ikke å
utløse krav om konsekvensutredning.

Merknader eller spørsmål til planarbeidet kan sendes på epost eller med brev innen 02.03.2021 til:
PRAKSIS arkitekter as v/Quang Luong
Svein Jarls gate 2, 7713 Steinkjer
Tlf: 908 90 419 – epost ql@praksisark.no

 

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):

Kart, klikk for større formatPublisert: 02.02.2021 08:30 Sist endret: 03.03.2021 00:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS