Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Varsel om oppstart Kassefabrikkvegen 4

Oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale på eiendommen Kassefabrikkvegen 4.

I hht.  plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 varsles oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale på eiendommen Kassefabrikkvegen 4, G/Bnr 23/24 og 8 samt deler av Kassefabrikkvegen 2, G/Bnr 23/52 og 65 på Reinsholm i Verdal.

Planområdet er hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse og delvis til offentlig eller privat tjenesteyting i Kommunedelplan Verdal by vedtatt 29.05.2017, sist endret 05.06.2019.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for boligformål - konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus med tilhørende hybelleilighet eller tjenesteyting i form av omsorgsboliger i opptil 2 etasjer med tilhørende parkeringsareal og uteareal.
Dvs. at hensikten med planarbeid nå er supplert med mulighet for msorgsboliger.

Tiltakshaver har i samarbeid med kommunen (jf. oppstartsmøtereferat) konkludert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Oppdragsgiver er Kv4 utvikling AS.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes innen 21. april 2020 til:
Tverrsnitt AS v/Karl Moen, Kirkehaug 8, 7656 Verdal. tlf: 948 77 070, e-mail: karl@tverrsnitt.no

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):

KartPublisert: 17.01.2020 13:44 Sist endret: 23.12.2020 10:37

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS