Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Varsel om oppstart detaljregulering

Oppstart detaljregulering for området Gamle Kongeveg 40 i Verdal kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området Gamle Kongeveg 40 i Verdal kommune.
Planområdet (gnr. 16 bnr. 58) er tidligere regulert til boligbebyggelse med plannavn «Tvistvold Melan, blad 6». Planen ble vedtatt henholdsvis i September 1963.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for oppføring av flermannsbolig i 2 etasjer og bestemmelser som gjør at bebyggelsen tilpasses dagens arkitektur.

Planen er i henhold til kommunedelplan for Verdal Kommune, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det samtidig om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan. Behovet for en slik avtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Vår oppdragsgiver er Øra Boligutvikling AS

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 5. september og rettes til:

Arkplan Arkitektkontor
Abel Margrethe Meyers Gt 22
Postboks 172
7801 Namsos

Tlf. 74 27 53 60

nsk@arkplan.no

Planavgrensning:

Planavgrensning Gamle Kongeveg 40Publisert: 12.08.2016 13:00 Sist endret: 29.01.2021 12:27

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS