Gå til innhold Globalmeny Forsiden
juni2011_topp

Vedtatt reguleringsplan

Detaljregulering Trones Gård.

Verdal kommunestyre har i møte den 24. september 2018 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Trones Gård (sak 77/18)
Hensikten med reguleringsplanen er å videreutvikle et område på Trones i Verdal kommune til fritidsbebyggelse med utearealer. Planområdet er på 35,5 dekar, og ligger mellom Blåberga og boligfeltet Nordskaget. Planen legger til rette for maksimalt 42 enheter fordelt på flere delområder. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og landskapet på best mulig måte.

Vedtatt plan kan også ses på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.

Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal innen 3 uker fra kunngjøringsdato eller mottak av brev. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra kunngjøring.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.Publisert: 05.10.2018 12:00 Sist endret: 09.04.2021 08:28

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS