Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Hvordan forholde seg til mennesker som har gjennomgått Covid-19-sykdom?

Det er mange som har spørsmål knyttet til hvordan en skal forholde seg til mennesker som har vært syke av Covid-19. Her finner du relevant informasjon - både for den som har vært syk og den som møter noen som har vært syk.

Personer som får påvist Covid-19 skal være i isolasjon for å forhindre at sykdommen spres til andre. Det oppleves ofte ganske ugreit for en person både å ha sykdommen som regnes som «allmennfarlig smittsom sykdom» og å være en risiko for omgivelsene sine. Heldigvis går særlig de unge relativt lett gjennom sykdommen.

Når man blir smittet med viruset som heter SARS-COV-2 og gir sykdommen Covid-19, eller kort sagt «korona», går det noen dager til viruset produseres i store mengder hos den som er blitt smittet. Det går gjerne ytterligere to dager til den smittede merker noen symptomer.

Virusmengden er størst like før sykdommen bryter ut og de første dagene man er syk. Den smittede har da store mengder virus i øvre luftveier og sprer disse rundt seg når han/hun puster, og enda lenger unna seg jo kraftigere han/hun puster eller hoster og nyser. Den smittede vil også fort ha virus på hendene, og vil legge igjen virus på det han/hun tar på eller har opp mot ansiktet. Virusmengden blir raskt mindre utover i sykdomsforløpet.

En person som har vært syk med Covid-19, som har vært isolert i minimum 10 dager fra symptomstart og vært feberfri i minst ett døgn, er å regne som ikke smitteførende.

Denne personen er da trygg for omgivelsene.

Faktisk er det mindre risikabelt å være nært denne enn alle de som ikke har hatt Covid-19. De som ikke har hatt sykdommen kan være akkurat i startfasen av sykdommen uten å vite dette ennå.

Likevel vil en som nettopp har hatt sykdommen ofte føle seg som en trussel for omgivelsene sine de første dagene etter at han/hun får gå ut av isolasjon.

De som har hatt sykdommen anbefales å følge de samme smittevernrådene etter sykdommen også. Dette er like mye fordi det er enklere for alle at vi gjør likt, og så er dette gode råd i forhold til andre smittsomme sykdommer også.

For husstander med personer i ulike faser

Det skjer ofte at personer som bor sammen smitter hverandre, særlig når det ikke er kjent at noen har vært utsatt for smitte. Da blir gjerne den ene syk etter den andre. Dette betyr at de som bor sammen er i ulik fase av sykdommen.

10 dager etter at den første ble syk og har vært feberfri minst ett døgn, er denne ikke smitteførende lenger og får gå ut av isolasjon.

Andre i familien kan være isolert fordi de har fått påvist smitte, eller i karantene fordi de har vært i nærkontakt med smitte, men ennå ikke fått påvist viruset hos seg selv. Hver husstand må finne den måten å omgås på som begrenser både smitterisiko og annen risiko for hustandsmedlemmene best. Dette er individuelle vurderinger, og smittesporerne og eventuelt behandlende helsepersonell bistår i disse vurderingene.

Den som er ferdig med sin isolasjon kan da gå tilbake til barnehage/skole/arbeid. Denne personen skal da følge vanlige smittevernråd, og skal selvsagt være nøye med hva han/hun har med seg ut av heimen. De i husstanden som er isolert eller i karantene skal ikke håndtere tingene som den som er ferdig med isolasjon skal ha med seg ut av huset. Om dette er nødvendig (f.eks. far i karantene hjelper barn som er blitt friskt med PC) tørker barnet av tingen etterpå.

Den som er ferdig med sykdommen kan ha nærkontakt med familiemedlemmene som er syke eller i karantene uten fare for å bli smittet igjen. Den må imidlertid følge forholdsreglene som er innført i husstanden.


For omgivelsene som møter en friskmeldt Covid-19 pasient

Mange synes det er utrygt å møte en person som nettopp har hatt Covid-19. Den som er ferdig med denne sykdommen og isolasjonsperioden, produserer ikke virus og er ikke smitteførende. Det anbefales å følge de generelle smittevernrådene likevel, særlig i barnehager, skoler og på arbeidsplasser der gode vaner bør holdes i hevd ei god stund ennå.

Når personen ikke produserer virus lenger, vil ikke denne legge igjen virus på flater og berøringssteder. Det er dermed ingen grunn til å være ekstra nøye med rengjøring etter denne personen. Derimot er det grunn til å fortsette med de gode rutinene fordi andre kan være i den smitteførende fasen uten å vite det selv.

Tenk også på at den som har vært i isolasjon for ikke å være til fare for andre, oftest har opplevd dette som ganske belastende. Det er ille nok å være redd for å få et alvorlig forløp av sykdommen, knapt noen har unngått å få med seg mengder av sjokkerende nyheter om både unge og gamle. I tillegg har personen vært definert som en fare for andre, og mange har opplevd at de har smittet noen. Når de nå er tilbake etter gjennomgått infeksjon er de de tryggeste personene å omgås, og de er også bedre beskyttet hvis andre senere blir smittet og trenger en hjelpende hånd.Publisert: 28.01.2021 08:48 Sist endret: 28.01.2021 20:28

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS