Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Graving Kvislavegen og Stekke, Kvislaparken

Tensio legger høyspent i bakken fra trafo på Reinsholm, via Kvislaparken og videre langs Kvislavegen inn til Stekke. Arbeidet starter i uke 12-13, og pågår vår og sommer 2022.

Gravetrase som påvirker trafikkavvikling på Tinna er merket med gult.

Kart som viser berørt område under gravingen
Klikk på kartet for større format.

Mer detaljert informasjon om arbeidet fra Tensio. i brev til berørte beboere:

"I forbindelse med at Stiklestad Eiendom og Bolig Eiendom AS skal gjennomføre utbygging av boligblokker ved Kvislaparken og Tinden, må eksisterende 66/22kV linjer som går ut fra Verdal trafo og til Vuku og Ørin demonteres. Disse linjene må legges ned som jordkabel i denne forbindelse. Dette gjelder både for 66kV og 22kV linjer. Dette medfører at Dere som beboere i dette område vil bli berørt i forbindelse med dette gravearbeidet. Første del av gravearbeidet ut fra Vedal trafo, vil berøre plen utenfor boligblokker ved Reinsholm. Her vil gravetrase være så nærme grense mot fylkeskommunen (veg) som mulig, men på Reinsholm 3 Borettslag sin eiendom. Det samme gjelder når en kommer til NS Eiendom sin eiendom, før en kommer bort til område som tilhører Stiklestad Eiendom. Videre gravearbeidet som Dere beboere vil komme litt i konflikt med, er når gravearbeidet starter langs Kvislavegen. Vi skal gjennomføre styrt boring fra Kvislapark siden og under bekken og Kvislavegen og komme opp like sør for innkjørsel til brannstasjonen. Gravetrase langs Kvislavegen vil gjennomføres på nord siden av Kvislavegen (i veikant) til vi kommer til krysset Kvislavegen / Tindvegen / Stekke. Her vil vi krysse over til sør-siden av Stekkevegen og når vi passerer Tindvegen Nedre vil gravetraseen ligge på sør-siden av Stekkevegen (på Verdal kommune sin eiendom). Når vi passerer neste kryss, vil gravtraseen ligge i Stekkevegen ned til Verdalselva. Ved Verdalselva vil det bli satt opp ny stålmast, istedenfor eksisterende H-mast. Luftlinje over Verdalselva vil bli eksisterende.

Det er 66kV kabel som legges fra Verdal trafo og mot Ørin og Vuku, og 22kV kabel som legges fra Vedal trafo mot eksisterende kabel som går til trafo 75970 Tindvegen Syd. 66kv kabel skal legges i trekant forlegning i åpen grøft. Dette medfører at kabelgrøft vil være åpen i byggeperioden, inntil kabel er trekt og igjenfylling kan starte. Årsak til at kabel legges i trekant forlegning i åpen grøft er utnyttelse av kapasitet på kabelen og for å minske stråling fra kabelen til det minimumet. Det vil bli satt opp bygge gjerder langs kabelgrøft på heile traseen langs Kvislavegen / Stekkevegen.

Dette arbeidet medfører at deler av Kvislavegen / Stekkevegn vil bli stengt i korte / lengre perioder under anleggsperioden, men vi skal prøve å unngå å stenge vegen den tiden på døgnet når skole og arbeids trafikk gjennomføres. Det blir trolig de beboerne i nedre del av Stekke som blir mest berørt av stengt veg. Det må forventes at ikke alle beboere i nedre del av Stekke, ikke har mulighet for å komme heim med sine biler i enkelte perioder av byggearbeidet. Tensio TN har vert i dialog med Verdal kommune om evt. å åpne gang/sykkelveg langs Verdalselva for biltrafikk i enkelte perioder, og det er Verdal kommune positiv til. Dette vil det bli tatt fortløpende vurdering på etter hvert som prosjektet skrider frem. Fremkommelighet for Brann og Redning vil bli ivaretatt gjennom heile byggeperioden.

Tensio TN har beregnet oppstart av prosjektet i uke 12 – 13, og oppstart gravearbeidet i Kvislavegen i uke 18 – 19. Det er beregnet spenning setting av 66kV kabel Verdal – Øring og 66kV kabel Verdal – Vuku i uke 30. Demontering av frakoplede linjer vil bli gjennomført etter ferien, August – September 2022.

Vi beklager den ulempen dette medfører for Dere beboere i de berørte områdene, men når vi får fjernet 22kV og 66kV linjene forbi Kvislaparken, langs Kvislavegen og ned Stekke, håper vi at de ulempene Dere har hatt med dette, gjenspeiler at eksisterende linjer blir demontert.

Se vedlagt kart som viser grave område, og kart som viser linjer som skal demonteres.

Har noen særskilte behov, eller andre ting som Tensio TN må ivareta i denne forbindelse, ta gjerne kontakt.

Mvh.
Rolf Fossum 
Prosjektleder 
Tlf. 74121576 
Mail: rolf.fossum@tensio.no 

Jan Morten Roel
Byggeleder
Tlf. 74121550
Mail: jan.morten.roel@tensio.no"

kart

kartPublisert: 16.03.2022 12:35 Sist endret: 24.03.2022 14:59

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS