Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Har brukt opp halve næringsfondet

Regionalt næringsfond for Levanger og Verdal er tilført totalt fem millioner fra kommunene og fylkeskommunen. Etter et styremøte i dag er i overkant av halvparten av pengene fordelt til gode næringsprosjekter.

Fondet gir støtte til næringsutvikling i Levanger og Verdal. I år er situasjonen ekstra spesiell på grunn av korona. Derfor ønsker kommunene å bruke pengene på å utvikle bransjer og bedrifter som faller utenfor de nasjonale støtteordningene.

- Det er en rekke bedrifter i våre kommuner som ikke kommer innenfor de nasjonale støtteordningene. Selv om de nasjonale ordningene har blitt mer finmasket etter hvert ser vi fremdeles at det er hull i dem. Samtidig ser vi et næringsliv som er villig til å satse, og omstiller seg når det er full stopp i eksisterende markeder. Det skal vi hjelpe dem med, sier ordførerne Anita Ravlo Sand og Pål Sverre Fikse.

Så langt i år er det totalt bevilget 2,8 millioner kroner.

Et av de spesielt gode eksemplene i søknadsbunken er samarbeidet mellom Falstadsenteret og Stiklestad hotell. Mange unge nordmenn har de senere årene reist til Europa for å besøke fangeleire fra andre verdenskrig. Disse turene er det nå slutt på på grunn av reiserestriksjoner. Falstadsenteret og Stiklestad hotell vil bli en destinasjon for kunnskapsreiser for andre verdenskrig og Holocaust. Stiklestad kobles på med sin historie om NS-bautaen og bruken av Stiklestad som historisk symbol under andre verdenskrig. Det vil innebære besøk på Falstad og Stiklestad inkludert overnatting. De to bedriftene ser også for seg at andre opplevelsesbedrifter i regionen vil bli dratt inn for å lage en større opplevelsespakke. Potensialet er flere tusen skoleelever hvert år.

- Vi har allerede solgt inn dette til den første skolen fra Østlandet. Uten støtten fra næringsfondet hadde vi ikke hatt mulighet til å sette dette i gang, sier direktør på Falstadsenteret, Christian Wee.

Hoveddelen av fondet, fire millioner, er statlige midler fordelt via fylkeskommunen. Fra staten er marsjordren til kommunene at pengene skal være raske stimuli for et næringsliv i krise.

- Vi har allerede fått inn en rekke nye søknader som vi tar sikte på å behandle i slutten av oktober/begynnelsen av november. Bedriftene må søke raskt for å være med. Vi behandler søknader så lenge det er penger i fondet, sier saksbehandler Knut Baglo i Proneo

Fakta:
Administrasjonen har fullmakt til å behandle søknader inntil 250.000 kroner. Maks beløp man kan søke fra fondet er 400.000 kroner.

Bedriftene kan få veiledning fra Proneo i søknadsskrivingen. Kontakter her er Knut Baglo for bedrifter fra Verdal, og Lars Strøm for bedrifter fra Levanger.

Det kan gis støtte til bedriftsutvikling og kompetanseheving, samt mindre investeringer i utstyr. Normalt er makssatsen 50 prosent av søkt beløp, i spesielt covidutsatte bedrifter eller bransjer inntil 75 prosent støtte.

Mer informasjon om det lokale næringsfondet for Verdal og Levanger her.

Kontaktperson er Knut Baglo, Proneo: tlf 977 38 929

Bevilget fra næringsfondet i september og oktober. «Innvilget Verdal» og «innvilget Levanger» viser hvor stort beløp som er bevilget til bedrifter i hver av kommunene som inngår i fondet.

SøknadsnrSøker - tittelInnvilget VerdalInnvilget LevangerDato
9-20 Ingrid Sagøy - nettbutikk, salg av e-bok og kunst    20.000 30.09.2020 
11-20  Tingvold Salmon Fishing – utvikling av utbyggingskonsept   50.000   30.09.2020
12-20  Østnes Gård/Østnes Camping & Fishing Lodge ved Ola Lerfald – konseptutvikling   50.000   30.09.2020 
13-20 Klinkekulene AS - integreringskjøkken    230.000 30.09.2020 
14-20  EBTek AS - etablering av bedrift  45.000   30.09.2020  
15-20  Verdal Næringsforum - Digital Trøndelag  125.000 125.000 30.09.2020
16-20 SafeT AS - produktutvikling  65.000   30.09.2020

17-20 

Hjemveien HM Sand - omstilling og produktutvikling 
 

270.000

  16.10.2020
styrebehandlet 
19-20
 
Premieskapet AS - markedstilpasning og endring av forretningsmodell 
330.000
 
  16.10.2020
styrebehandlet
20-20 Falstedsenteret Drift SA – Minnestedet Falstad for klasseturer    250.000 30.09.2020
21-20  Vuku Gårdsmeieri – forsinkelse bygging covid-19  100.000   30.09.2020
23-20
 
Levanger Hotelldrift AS - utvikling og sikring av bærekraftig hotellkonsept 
  400.000
 
16.10.2020
styrebehandlet
24-20 
 
Smådyrklinikken Inn-Trøndelag AS – søknad om støtte til kompetanseheving og utstyr 
   172.034
 
16.10.2020
styrebehandlet 
25-20  Joffes Foodtruck – etablering av bedrift     80.000 30.09.2020
26-20 Stiklestad Hotell AS – Kunnskapsreiser til Stiklestad   250.000   30.09.2020 
27-20  Melby Maskin & Industriservice - markedskartlegging biprodukter gråor   55.000   30.09.2020 
29-20
 
Kjell Lian AS – Munkeby massegjenvinning 
 
   232.500
 
16.10.2020
styrebehandlet
30-30  Lindas Dekor og Design AS - Framtidige lokaler   50.000   30.09.2020 
31-20 Ytterøy Forrest Domes – utviklingsprosjekt
   100.000 30.09.2020 
SUM     1.390.000  1.547.034  
Sum totalt      2.937.034  

 

Hjemveien HM Sand - omstilling og produktutvikling


Publisert: 16.10.2020 12:35 Sist endret: 16.10.2020 13:01

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS