Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Informasjon om karantene og nærkontakter

Nå er det viktig at vi stopper spredning av koronaviruset. Det betyr at vi må redusere risikoen for at en person som har viruset, sprer det videre til noen som ikke har det.

Vanligvis er det sånn at det tar 4-5 dager fra en person blir smittet til han/hun får symptomer, men dette kan variere fra 1-10 dager.

I den perioden sykdommen bryter ut, er man særlig smitteførende. Allerede to dager før man selv merker at man er syk, kan man smitte andre.

Personer som er nærkontakter til noen som har fått påvist smitte, settes i karantene fordi de kan være i den fasen hvor de ikke har symptomer, men likevel er svært smittsomme.

Nasjonale råd sier at når voksne er i karantene, kan de omgås barn de bor sammen med som normalt, men holde avstand (over 1 meter) til andre voksne.

I barnefamilier er det ofte tettere kontakt, og man ser at familien ofte smitter hverandre innad. Det er da en risiko for at de andre familiemedlemmene også blir smitteførende, uten at den opprinnelige nærkontakten har annet enn bagatellmessige symptomer.

For raskt å få kontroll over smittespredningen, vil det i en del tilfeller bli gitt anbefalinger om at hele familien er hjemme når én er nærkontakt:
Barn i husstanden som går i barnehage/skole/videregående anbefales også være hjemme. De voksne som er i samme husstand som nærkontakten er sterkt anbefalt å holde seg hjemme dersom de har jobb med store konsekvenser/stort potensiale for smittespredning ved koronasmitte (helsearbeider, ansatt skole/barnehage osv.). Anbefalingen er spesielt sterk fram til prøvesvar foreligger for den som er i karantene.
Det understrekes at dette er en anbefaling, ikke et pålegg, og at dette ikke kommer inn under nasjonale karantenebestemmelser.

Har de voksne ingen mulighet til å være hjemme fra jobb, må de utvise særlig stor forsiktighet mens den i husstanden er i karantene, og de må bli hjemme ved symptom på luftveisinfeksjon.

Gode beskrivelser for hvordan man skal forholde seg finnes på helsenorge.no og folkehelseinstituttet.Publisert: 12.01.2021 11:37 Sist endret: 18.01.2021 19:50

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS