Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Kommunedelplan E6 Åsen - Mære

Forslagene beskrevet i kommunedelplan for E6 Åsen-Mære gjennom Verdal legges fram for høring og offentlig ettersyn.

Komité plan og samfunn i Verdal kommune har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 vedtatt at forslagene beskrevet i kommunedelplan for E6 Åsen-Mære gjennom Verdal legges fram for høring og offentlig ettersyn.

Kommunedelplan for E6 Åsen-Mære gjennom Verdal:
Planen legger til rette for bygging av ny E6. Alle alternativene i plandokumentet legges ut til offentlig ettersyn. Det er laget egne plankart for de ulike alternativene. Plankartene er delt opp i delstrekninger. De er merket i samsvar med planbeskrivelsen.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.
Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen 15 april 2019.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no.

    Til toppen av sidenPublisert: 01.02.2019 14:30 Sist endret: 14.03.2019 09:50

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS