Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Utvalg for plan og samfunn har i møte den 21. juni 2022 vedtatt at tre forslag til detaljreguleringer sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Detaljregulering for Oberst Lemforts veg 35 og 37 - sak 38/22

Planområdet på ca. 3 daa er lokalisert i eksisterende boligfelt på Ørmelen, like ved rundkjøringen “Holbergkrysset” (krysset Fv. 757 Stiklestad allé x Magnus den godes veg). Boligtomta 18/34 er nylig delt i to, og planforslaget legger til rette for at fradelt areal 18/1450 (Oberst Lemforts veg 37) kan bebygges med to tre- eller firemannsboliger i to etasjer med tilhørende carporter/garasjer og boder. Bolighus på 18/34 (Oberst Lemforts veg 35) beholdes. Adkomst fra Oberst Lemforts veg.

Detaljregulering for Kassefabrikkvegen 4 - sak 40/22

Planområdet på ca. 1,7 daa omfatter en eldre boligtomt på Reinsholm, mellom dyrka mark, bebyggelse og privat friområde (Ebba Astrups park). Planforslaget legger til rette for at eksisterende enebolig fjernes og at området bebygges med inntil 10 boenheter, hvorav fem utleie. Adkomst via privat veg som har avkjørsel fra Kassefabrikkvegen.

Detaljregulering for Lektor Musums gate 15 – sak 41/22

Planområdet på ca. 2,6 daa omfatter den tidligere “snekkeritomta” i boligområdet Garpa/Prærien like nord-øst for Verdal sentrum. Tidligere bebyggelse er flyttet til friluftsmuseet på Stiklestad.  Planforslaget legger til rette for inntil 12 nye boenheter utformet som byvilla i 2-3 etasjer.  Adkomst er planlagt fra Lektor Musums gate med innkjøring fra eksisterende gangveg sør for eiendommen.

 

Planforslagene med tilhørende saksdokumenter kan ses på www.verdal.kommune.no under «Siste nyheter». Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret på rådhuset, tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes: postmottak@verdal.kommune.no  eller: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen 25. august 2022.Publisert: 30.06.2022 13:40 Sist endret: 07.07.2022 09:17

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS