Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Søknad om spillemidler

Frist for innsending av planer: 1. november 2020.

Søknad om støtte til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og områder for fysisk aktivitet fremmes gjennom kulturkontoret på elektronisk søknadsskjema.

Prosjekter som det skal søkes støtte til skal inngå i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.  
Frist for innsending av søknad: 1. november 2020.

Elektronisk søknadsskjema og informasjon finnes på nettsiden www.idrettsanlegg.no.
Mer informasjon fås ved henvendelse kulturkontoret v/Frode Strand frode.strand@verdal.kommune.no, tlf: 920 60 588.Publisert: 01.10.2020 07:30 Sist endret: 01.10.2020 09:35

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS