Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Spillemidler - sjekkskjema innen 20.05.2019

Planlegger du å søke spillemidler til høsten? Frist for sjekkskjema utvidet til 20.05.2019.

Det er et krav fra Kulturdepartementet at anlegg som det søkes spillemidler til skal være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Ved årlig innmelding av nye anlegg til Handlingsprogram anlegg benyttes Sjekkskjema for idrettsanlegg (word). Sjekkskjemaet skal sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt. Dette skal stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner. Anlegg tas ikke inn i Handlingsprogrammet før disse spørsmålene er avklart.

Sjekkskjema fylles ut og sendes rådgiver Frode Strand innen 10. april 2019.

Ønsker flere søknader til nærmiljøanlegg
Har du planer om å legge til rette for økt aktivitet i ditt nærmiljø? Da kan spillemidler være med å bidra til at dette realiseres.

Nærmiljøanlegg skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdoms (6-19 år), men også lokalbefolkningen for øvrig.

Type nærmiljøanlegg som det kan søkes tilskudd til er flerbruksanlegg, lysanlegg, ballaktivitet, friluftsliv, vinteraktivitet og diverse anlegg.

Det kan søkes om tilskudd på 50% av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr. 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr. 50 000 (tilskudd kr. 25 000).

For mer informasjon (side 61-67)   Til toppen av siden


______________________________________________________________________

Årshjul spillemidler gir en oversikt over gangen i prosessen med å søke spillemidler:

Illustrasjon av årshjul_spillemidler

Temakveld:
Temakveld spillemidler for Levanger og Verdal vil bli nærmere annonsert. Gjennomføring av en slik kveld er obligatorisk for alle som søker spillemidler!

Årets temakvled (2019) utsettes til høsten og vil bli annonsert senere.
Årsaken til utsettelsen er at det kommer flere større endringer i bestemmelsene for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for neste søkerunde (tildeling 2020).
Innmelding av nye anlegg innen 10.april gjelder som før og dagens bestemmelser gjelder inntil nye foreligger.

Ta kontakt med rådgiver Frode Strand for mer informasjon!

Frode Strand
       Frode Strand
rådgiver kulturtjenesten

  Til toppen av sidenPublisert: 07.03.2019 13:00 Sist endret: 12.04.2019 13:12

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS