Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronameter

Svar på klage om avlastning for pårørende

Verdal kommune har mottatt svar fra Statsforvalteren i Trøndelag på klage om avlastning for pårørende. Statsforvalteren har fattet følgende vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven §7-2:

"Verdal kommune sitt vedtak av den 25.08.20 om avlastning i institusjon omgjøres. Kommunens vedtak er i strid med helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 om kommunens ansvar, og forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenestelovens § 4-1.

Statsforvalteren har på selvstendig grunnlag kommet frem til at behovet for avlastning fortsatt er uendret og XXXX innvilges avlastning på natt i hjemmet i et omfang på 4 netter sammenhengende pr. uke. Ved første avlastning gis 7 netter sammenhengende. Vedtaket gjelder fra 07.04.21 til 01.10.21. Statsforvalteren forutsetter at kommunen gjennomgår hele tjenestetilbudet, og at brukermedvirkning ivaretas.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, første punktum."

 

Verdal kommune tar vedtaket til etterretning, og beklager overfor bruker og pårørende de påkjenningene dette har medført for dem. Statsforvalterens vedtak iverksettes umiddelbart i samarbeid med bruker og pårørende.
Verdal kommune vil gjennomgå saken, og bruke læringen til å forbedre samhandling og rutinene vi har i slike komplekse saker.Publisert: 08.04.2021 10:08 Sist endret: 08.04.2021 10:14

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS