Gå til innhold Globalmeny Forsiden
smittebegrensning1

Avløpsutbygging i Leksdal

Informasjon og oppdaterte tegninger pr. 06.11.2020, som viser hvor det skal arbeides i forbindelse med kommunalt ledningsanlegg og private stikkledninger.

Informasjon i forbindelse med arbeidet

Entreprenør:
Letnes Entreprenør AS

Oppstart og framdrift
Antatt byggetid ca. 1 år med oppstart juni 2020 med å etablere pumpestasjon på Leksdal skole og ved Lundsbrua. Etter avlingssesongen vil entreprenør starte ledningsarbeidet. Eiendommene (private stikkledninger) tilkobles fortløpende og trekkerør for bredbånd graves inn for eiendommene som ønsker dette. Gravearbeidet er planlagt ferdigstilt juni 2021.

Avløpsledning (kloakk)
Utbyggingen omfatter legging av kloakk-ledninger i Leksdalen på strekningen fra Tjelderenget. I tillegg vil det bli lagt ny avløpsledning fra eksisterende avløpsledning ved Lund og opp til Karmhus. Hensikten er å få koblet inn så mange eiendommer som mulig langs traséene inn på kommunal avløpsledning etter selvfalls-prinsippet. NB! Fra Aksnes til Tjelderenget legges det kun med pumpeledning for avløpsvann i vannledningsgrøfta for framtidig tilkobling til avløpsanlegget for eiendommene i området.

Pumpestasjoner
For å lede kloakken videre til renseanlegget i Vuku må det etableres 2 nye kloakk-pumpestasjoner. En ved Leksdal skole og en ved Lundselva. Avløpsvann fra eiendommer i Karmhus/Lundskammen renner med selvfall ned til disse pumpestasjonene.

Vannledning
De alle fleste eiendommene i området har i dag allerede kommunal vannforsyning. For å øke forsyningssikkerheten legges det ny hovedvannledning fra Leksdal skole nordover til Aksnes for å få etablert en ringforbindelse på østsiden av Leksdalsvatnet.

Bredbånd
Det vil bli lagt kabeltrekkrør i samme grøft som det legges vann/avløpsledninger. Det er også innhentet opsjonspris på kabelgrøft til Marka-området. Finansiering av denne er ikke avklart enda. Verdal kommune er i disse dager i kontakt med Verdal kabel-tv /VKTV) mht. legging av trekkerør for bredbånd. Mer informasjon om dette vil bli gitt dere når avtale legging er inngått.

Dalan
Det er allerede etablert hovedledning opp til Dalan, helt opp til Solhaug, så i dette er det i hovedsak stikkledninger inn til eiendommene som skal etableres. Prosjektering mht. påkobling av stikkledninger pågår i disse dager, og vi mener at vi klare å få inn de fleste med selvfall. Men avløpsvann fra 3 eiendommer må trolig pumpes. Berørte eiendommer vi få mer informasjon når påkobling/tegninger er prosjektert.

Framdriftsplan for arbeidet (ny 06.11.2020):
Se framdriftsplanen her


Tegninger/kart over de ulike traseene kan ses/lastes ned/skrives ut fra lista nedenfor:
(alle dokumenter er i PDF-format)

 

VA oversiktsplan trase 1, 2, 3,4 ,5 og 6
(Klikk på kartet for større format)
)Oversiktskart som viser arbeidet so0m skal gjøres, klikk for større formatPublisert: 23.06.2020 10:30 Sist endret: 22.01.2021 11:37

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS