Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Varsel om oppstart Kassefabrikkvegen 4

Detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale på eiendommen Kassefabrikkvegen 4, G/Bnr 23/24 og 8 samt deler av Kassefabrikkvegen 2, G/Bnr 23/52 og 65 på Reinsholm i Verdal.

I hht.  plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 varsles oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale på eiendommen Kassefabrikkvegen 4, G/Bnr 23/24 og 8 samt deler av Kassefabrikkvegen 2, G/Bnr 23/52 og 65 på Reinsholm i Verdal. Planområdet er hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse og delvis til offentlig eller privat tjenesteyting i Kommunedelplan Verdal by vedtatt 29.05.2017, sist endret 05.06.2019.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus opptil 2 etasjer med carporter, parkeringsareal og fellesareal. Det planlegges 5 boligenheter med tilhørende utleie hybelleilighet.

Tiltakshaver har i samarbeid med kommunen (jf. oppstartsmøtereferat) konkludert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter  plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Oppdragsgiver er Kv4 utvikling AS.
Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes innen 30. november 2019 til:
Tverrsnitt AS v/Karl Moen, Kirkehaug 8, 7656 Verdal.
Tlf: 948 77 070, e-mail: karl@tverrsnitt.no.

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):

KartPublisert: 02.11.2019 11:20 Sist endret: 02.11.2019 11:23

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS