Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Næringsinformasjon

Nesten 6400 arbeidsplasser i Verdal

6363 personer hadde sitt arbeid innenfor Verdal kommunes grenser 4. kvartal 2008.
4695 av disse bodde i Verdal, noe som utgjorde nesten ¾ av de som hadde arbeidsplassen sin innenfor Verdal kommunes grenser. Dette betyr at mer enn ¼ var pendlere inn til kommunen. Hele 11 % av de som pendlet inn for å arbeide i Verdal bodde på Levanger. 6 % bodde på Steinkjer og 5 % bodde på Inderøy og pendlet til Verdal. Ca 1 % pendlet fra Trondheim, den samme andelen fra Stjørdal. 0,3 % kom fra Frosta og omtrent det samme fra Verran. 0,2 % kom fra Mosvik.

Innenfor Verdal kommunes grenser var det 4. kvartal 2008 nok arbeidsplasser til ca 90 % av de 7058 verdalinger som hadde jobb.  Men ikke alle som bodde i Verdal arbeidet innenfor kommunens grenser, jamfør at personer som bor utenfor Verdal kommune utgjør mer enn ¼ av de som hadde sin arbeidsplass innenfor Verdal kommunes grenser.  Nesten 1/3 av beboerne i Verdal kommune som hadde jobb 4. kvartal 2008, arbeidet derfor utenfor kommunen.  

14 % av Verdalingene i arbeid pendlet til Levanger 4. kvartal 2008, 5 % pendlet til Steinkjer 3,5 % til Trondheim, 2 % til Inderøy og 1 % til Stjørdal.
Kilde: NAV)
 
 
En betydelig industrikommune

Høsten 2008 var ca 1300 sysselsatt innen Industri, bergverksdrift, olje- og gassutvinning i Verdal. Dette utgjør 20 % av arbeidsplassene i kommunen. I overkant av 1100 var sysselsatt innen varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet (knapt 18 %). Knapt 1000 var sysselsatt i helse og sosialtjenester (15 %) og nesten det samme i bygge- og anleggsvirksomhet. Undervisning var den femte største gruppen med ca 550 (knapt 9 %), jordbruk, skogbruk og fiske hadde 450 sysselsatte (vel 7 %).
(Kilde: NAV)
 
Du finner mer informasjon på tema Næring under Tjenester.

Publisert: 13.01.2009 19:41 Sist endret: 04.03.2010 13:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS