Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Ordfører Bjørn Iversen

Bjørn Iversen - klikk for større foto  Arbeiderpartiets logo
 
Personkort
medlem av

Kommunestyret 2015-2019 - ordfører
Formannskapet 2015-2019
Samkommunestyret 2015-2019 - varaordfører / ordfører
Naboer AB - styreleder
Kommunalt klageorgan 2015-2019 - leder
Representantskapet Innherred Renovasjon 2015-2019 - medlem
Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag), representantskap 2015-2019 - varamedlem
Innherred Interkommunale Legevakt IKS, representantskap 2015-2019 - leder representantskapet
KS sine organer 2015-2019 - medlem
Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning 2015-2019 - medlem
Norskehavsrådet - styremedlem
Nasjonalparkstyret Blåfjella - Skjækerfjella 2015-2019 - styremedlem
Trondheim Havn IKS 2015-2019 - leder representantskapet
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 2015-2019 - leder representantskapet

arbeidssted Ordfører, Verdal rådhus
telefon arbeid 95 28 39 46
mobil arbeid 95 28 39 46
e-post arbeid bjorn.iversen@verdal.kommune.no
merknad  
privatadresse Stekke 15, 7650 Verdal
telefon privat  
mobil privat  
e-post privat bjorniversen@c2i.net
historikk Samkommunestyre - ordfører / varaordfører 26.09.2005-2013
Kommunestyre 2005-2015 - ordfører
Formannskap 1995-2015 - medlem 
Nord-Trøndelag Fylkesting 2003-2011 - medlem
Kommunalt klageorgan 2011-2015 - leder
Havneråd Indre Trondheimsfjord Havnevesen 2007-2011 - medlem
KS sine organer 2007-2015 - medlem
Representantskapet Trondheim Havn IKS  2007-2011 - medlem, 2011-2015 - leder
Representantskapet IKA Trøndelag 2007-2015 - medlem
Representantskapet KomRev Trøndelag 2007-2017 - leder
Representantskapet KomSek Trøndelag 2007-2017 - leder
Representantskapet Innherred Interkommunale Legevakt IKS 2007-2015 - leder
Representantskapet Lierne Nasjonalparksenter 2007-2015 - medlem
Innherred Renovasjon 2007-2011 - styremedlem
Norskehavsrådet 2007-2011 - styremedlem
Nasjonalparkstyret Blåfjella - Skjækerfjella 2007-2011 - styremedlem
Lierne Nasjonalparksenter IKS, representantskap 2011-2015 - medlem
Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning 2011-2015 - medlem
Publisert: 19.03.2009 11:56 Sist endret: 05.02.2010 12:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS