Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Melding om planvedtak

Detaljregulering for Storholmen, mindre endring.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 og 12-14 kunngjøres at komite Plan og samfunn i møte den 27.oktober 2015 har vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:

Detaljregulering for Storholmen (sak 71/15)
Reguleringsendringen legger til rette for etablering av vann- og avløpsanlegg for hele området.

  1. Planbeskrivelse, sist rev. 17.06.15
  2. Plankart, dat. 29.04.13
  3. Planbestemmelser, sist rev. 17.06.15 

 Vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 31. oktober 2015.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra kunngjøring.Publisert: 30.10.2015 12:00 Sist endret: 23.12.2020 12:27

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS