Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Turrutiner og trafikksikkerhet

Turer i nærmiljøet/skogen:

 • Ansatte som skal på tur med barn skal ha oppdatert førstehjelpskurs. Barnehagen arrangerer kurs annen hvert år og inviterer de som er i permisjon.
   
 • Ringevikarer skal ikke gå på tur alene med barn.
   
 • Det er en voksen turansvarlig turleder som alltid har med seg en mobiltelefon, telefon- og adresseliste når de er på tur.
   
 • Alle avdelinger har en egen førstehjelpssekk, med førstehjelpsutstyr, telefonliste/beredskapsplan. Barnehagen har egen turtelefon for lenge turer.
   
 • Personalet forbereder seg godt til turen. Foreta alltid en risikovurdering.
   
 • Det skal være maksimalt 3-4 barn pr voksen under 3 år og 6-7 barn pr voksen over 3 år. Dette må sees i sammenheng med hvilke barn man har med seg, eks: er det barn som trenger ekstra tilsyn?
   
 • Avdelingen fordeler ansvar for enkeltbarn og grupper av barn etter hva som er mest hensiktsmessig. Hver voksen får kort med bilde av barn og aktuelle telefonnr i en snor rundt halsen.
   
 • Prosedyre: Krysseliste med jevnlig registrering er alltid med på tur, intervall 30minutter. Personalet skal til enhver tid vite hvor barna er og ha oversikt over hvor mange de er, det betyr jevnlig telling av barn.
   
 • På tur skal alltid en voksen gå foran, og en voksen gå bakerst for å sikre at alle er med.
   
 • Det brukes alltid refleksvester på barna når vi er på tur, selv de korte turene. På vestene skal barnehagens navn og telefonnummer påføres.
   
 • Når vi går over overgangsfelt SKAL ALLTID en voksen stå/gå først og sist. Er det bare en voksen med skal denne stoppe når man har kommet over, for å sikre at alle barna har kommet seg trygt over gangfeltet.
   
 • Dersom et enkelt barn krever full oppmerksomhet (for eksempel tisse), må andre voksne få beskjed om det slik at de kan overta ansvaret for de aktuelle barna som blir igjen.
   
 • Ved turer med bål skal det alltid være en voksen ved bålet, barna får ikke leke med bålet eller løpe rundt det.
   
 • Skal man bruke kniver, sag, øks og lignende skal det ALLTID skje sammen med en voksen, barna skal aldri være uten oppsyn ved potensielle farer.
   

 
Turer med buss/tog/trikk, sterk trafikk og mye folk:

 • Om barnehagen bestiller buss eller annen transport til tur skal vi kreve transportmiddel med godkjent sikkerhetsutstyr og bilbelte.
   
 • Barna fordeles slik avdelingen syns det er hensiktsmessig og trygt.
   
 • Barna får ikke leke på perrongen, men skal stå sammen med sin utvalgte voksne til tog/buss/trikk har stoppet.
   
 • Barna skal telles før vi går om bord og når alle er ombord og meldes til den ansvarlige voksne at alle er på, det samme skal skje når vi går av, en ansvarlig teller barna når de kommer av for å sikre at ingen blir igjen på tog/buss/trikk.
   

 
Turer til/ved vann:

 • Alle generelle turrutiner gjelder.
   
 • Planlagte turer til vann forutsetter godkjent førstehjelps og livredningskurs hos ansatte.
   
 • Turer til vann skal avtales med styrer i forkant av turen.
   
 • Barna skal ha redningsvester på når de er ute i båt eller på brygge.
   

 
 

Anbefalt innhold i førstehjelpsskrin:

 • Klessaks (I forhold til å klippe opp klær, ved brudd/brannskader)
   
 • Sårservietter (Tørke av sår/huggormbitt)
   
 • Ispose (Med tanke på brudd)
   
 • Branngele (Men bare på 1. og 2. grads forbrenning. Beste er å ta med ekstra vann og ett klede å fukte)
   
 • Plaster (Sår)
   
 • En bandasje (Fint å bruke ved, sår, brudd, klemme av vennene fra bitt av huggorm)
   
 • Øyeskyllevann (Hvis de får noe i øynene på tur)
   
 • Pinsett (Fint å ha ved flis)
   
 • Brannteppe (Hvis man skal tenne bål)
   
 • Kull (Dette i forhold til forgiftning sopper/blomster)
   
 • Antibac Håndhygiene.
   

 

Publisert: 21.09.2016 09:15 Sist endret: 31.08.2021 10:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS