Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Informasjon om barnehagen

Garnes Oppvekstsenter avdeling barnehage

Barnehagen har lokalitet i skolebygningen i Garnesmarka. Det er en heldags-barnehage som har åpent 5 dager i uken 11 mnd./året. Åpningstid er 6.30-16.30.
Barnehagen har pr. januar 2017: 31 barn i alderen 0-6 år.

Vi deler barna inn i grupper store deler av dagen for å skape et bedre miljø for leik, læring og tilrettelagte aktiviteter.
Vi har 1-2 faste tur-dager i uka, og vi bruker nærmiljøet med gangavstand til skog og mark, gapahuk med bålplass, og elva.

Personalgruppa har gjennomført kurs i De utrolige årene (DUÅ). Dette brukes aktivt i hverdagen som et verktøy i arbeidet med barna. Dette barnehageåret jobber vi med Språkløyper, som er en del av nasjonal satsning for språk, lesing og skriving i barnehage og skole.

 
Storbarn-avdelingen "Pessmaur"  Til toppen av siden
Storbarnsavdelingen i Garnes barnehage består av 14 barn i alderen 4 – 5 år, og 9 barn som er 2-3 år. De er delt inn i to grupper, blå og gul gruppe, som veksler på ute- og base-uke. Da er den ene gruppen ute fra 9 til etter lunsj, og den andre gruppen er inne og går ut etter lunsj, annenhver uke.

Vi har to turdager i ute-uken. Garnes barnehage er så heldig og har skogen og lysløypa som nærmeste nabo, og den blir brukt mye på turene våre. Vi bruker gapahuken oppi "Sarvet" mye. Det er i gangavstand fra barnehagen og da går vi langs lysløypa i skogen. På vinteren er det oppkjørte løyper slik at vi kan gå på ski.

Bilder fra vinteraktiviteter i barnehagen

Vi har førskoleklubb en gang i uka. Vi varierer med aktiviteter som skrivedans, regellek og skolerelaterte aktiviteter. Ettersom vi er oppvekstsenter har vi tilgang til gymsal og bibliotek.

 
Småbarnsavdelingen "Lurvelarvan"  Til toppen av siden
Er en småbarnsavdeling med 8 barn i alderen 1 år. Her står trygghet og omsorg i fokus, så fast dagsrytme og faste rutiner er viktig. Her er de voksne til stede på gulvet sammen med barna.

Vi har også fokus på lek og sosial kompetanse. Gode samspillopplevelser, trygghet og omsorg for hverandre er noe vi har bredt fokus på i denne gruppa.

I løpet av vinteren er vi en del innendørs med våre ett-åringer. Når det ikke er for kaldt har vi litt ute-tid sammen med blå eller gul gruppe. Innimellom kan vi få til noen korte gå-turer i nærområdet med vogner. Alle de minste sover en eller to dupper i løpet av barnehagedagen, så hovedfokus er på grunnleggende behov som mat, søvn, stell og omsorg. Vi har samlingsstund hver dag, ulike formingsaktiviteter, sang, musikk og dans/bevegelse.

Vi jobber med forskjellige tema i løpet av året, og for å formidle de ulike temaene til barna bruker vi sang, rim, regler, formingsaktiviteter, bilder, sansene mm.

 Til toppen av siden

Publisert: 19.01.2010 20:14 Sist endret: 09.02.2017 09:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS