Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Leksdal barnehage

Barnehagens logo 
Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser i Leksdal ca. 11 km fra Verdalsøra.
Vi har flotte lokaler, god romfordeling og masse leikeplass.
Ute har vi et stort leikeområde med allsidige leikemuligheter, og vi bruker nærmiljøet med variert terreng.

VISJON:
"Leksdal barnehage - et godt sted å være liten."
 

VERDIER OG PEDAGOGISK GRUNNSYN:
TRYGGHET – OMSORG – LIKEVERD – SAMSPILL – RELASJONER

Arbeidet i barnehagen skal også bygge på Verdal kommunes grunnverdier.
Det handler om at all samspill mellom alle i barnehagen skal være preget av LOJALITET, ÆRLIGHET OG RESPEKT. (LÆR).
 

HOVEDMÅL
Vi skal skape et godt oppvekstmiljø som er preget av leik og læring.
 

Med bakgrunn i vår visjon, verdier, grunnsyn og hovedmål skal hvert enkelt barn oppleve dette sammen med den voksne i barnehagen:

 • Du skal se meg
 • Du skal ta meg på alvor
 • Du skal bygge gode relasjoner til meg
 • Du skal høre på meg
 • Du skal gi meg konstruktive/positive tilbakemeldinger på det jeg gjør
 • Du skal gi meg ros for den jeg er og gjør
 • Du respekterer meg for den jeg er
 • Du skal gi meg utfordringer som jeg mestrer
 • Du gir meg medvirkning
 • Du er tydelig for meg
 • Du skal gi meg trygge omgivelser
 • Du skal gi meg glede og le sammen med meg
 • Du skal være engasjert og interessert i meg og det jeg gjør
 • Du skal ha tid til meg og bli kjent med meg
 • Du skal være positiv til meg
 • Du vet at lek er viktig for meg, derfor skal du legge til rette for at jeg skal kunne leke
 • Du skal gi meg hjelp når jeg trenger det
 • Du skal oppfordre meg til å hjelpe andre
 • Du skal undre deg sammen med meg
 • Du skal gi meg anledning til å lære
   

Programmet De Utrolige Årene er en naturlig del av hverdagen i Leksdal barnehage. Vi er ferdig med selve kurset og er inne i implementeringsfasen der vi jobber for at alle ansatte skal få arbeidsmetodene godt innarbeidet. Vi bruker mye tid på refleksjon rundt egen praksis for å bevisstgjøre oss selv i vårt samspill med barna.

Publisert: 12.02.2009 09:56 Sist endret: 25.10.2019 14:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS