Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Frøan

Frøan er småbarnsavdelingen vår, som i inneværende barnehageår har barn i aldersgruppen 0-3 år.
Fra august 2019 er det 5 barn på avdelingen, 4 barn født i 2017 og ett barn født i 2018.

I denne aldersgruppa er det viktig med rolige og trygge omgivelser og voksne som er tilstede og tilgjengelige for barna hele tiden. Vi vektlegger at alle barna skal ha gode og trygge relasjoner til oss voksne, og vi tilrettelegger både lek, organisert aktivitet og daglige rutiner for å oppnå dette. Personalet bruker også mye tid på refleksjon rundt egen praksis for å bevisstgjøre oss selv i vårt samspill med barna. Barnegruppa deles ved behov; da benytter vi oss enten av den flotte gymsalen i kjelleren eller det store fine uteområdet vi har i Leksdal barnehage. Vi har også mulighet til å leke og delta på aktiviteter sammen med Spiran, på den måten får vi til gode overganger når barna etter hvert skal over til ny avdeling. Satsingsområdet dette barnehageåret er LEK, og i forbindelse med det jobber vi mye med personalets rolle. Blant annet legger vi vekt på å forberede det fysiske miljøet på avdelingen til barnas lek og på denne måten inspirere dem til å starte utforsking og lek når de kommer inn på avdelingen.

Kontakt Frøan: 479 72 005

Programmet De Utrolige Årene er en naturlig del av hverdagen i Leksdal barnehage. Vi er ferdig med selve kurset og er inne i implementeringsfasen der vi jobber for at alle ansatte skal få arbeidsmetodene godt innarbeidet. Vi bruker mye tid på refleksjon rundt egen praksis for å bevisstgjøre oss selv i vårt samspill med barna.

Publisert: 30.10.2009 10:43 Sist endret: 25.10.2019 14:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS