Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Foreldresamarbeid

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling."
(Barnehageloven § 1)

Bilde fra henting i barnehagen

Vårt mål er å ha et nært og godt samarbeid med foreldre. Vi ønsker at samarbeidet mellom foreldre og ansatte skal bygge på gjensidig tillit, respekt og åpenhet. Vi ønsker tilbakemeldinger på vår virksomhet. Slik kan vi tilpasse oss og samtidig utvikle god kvalitet.

Dere kan føle dere trygge på at de opplysningene dere gir ikke misbrukes. Ansatte har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven § 13.

Foreldresamarbeid skjer gjennom:

 • Daglig kontakt
  Bringe- og hentesituasjonen er en fin mulighet til å utveksle informasjon for å knytte barnets to "verdener" (hjem og barnehage) sammen. Det er nyttig for ansatte å få vite om det har skjedd noe spesielt før barnet kom i barnehagen. Da kan vi lettere følge opp barnet i løpet av dagen. Hvordan er dagsformen til barnet? Opplevde barnet noe spennende i går? Vi vil også gi informasjon om hva barnet har holdt på med i løpet av dagen. Av og til kan det være barn og andre foreldre til stede. Da kan det være vanskelig å ta opp enkelte ting. Ved behov kan dere avtale tid til å møtes ansikt til ansikt. Vi er også tilgjengelige pr. telefon, mail etc.
   
 • Foreldresamtaler:
  Vi inviterer til foreldresamtale 2 ganger i året. Foreldre til nye barn får i tillegg en oppstartsamtale. Hvis det er noen som ønsker flere samtaler er det bare å ta kontakt! Samtalen tar utgangspunkt i barnets utvikling og gjensidig informasjon vil bli utvekslet. Foreldre kan komme med innspill om barnehagens innhold og drift. Vi er også ute etter hvilke forventninger dere har til barnehagen.
   
 • Foreldremøter:
  Det vil bli holdt 2 foreldremøter og 1 flerkulturelt foreldremøte i løpet av året. Under disse møtene vil dere få innblikk i vår barnehagehverdag og viktig informasjon vil bli gitt. Det settes også av tid til ulike temaer og diskusjon rundt det pedagogiske arbeidet.
   
 • Arrangement:
  I løpet av hele året arrangerer vi ulike sammenkomster hvor barn, barnets familie og ansatte kan møtes. Følg oppslagene/planene og forsøk å sette av tid, det betyr så mye for barna.
   
 • Foreldreråd, samarbeidsutvalg
  "For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg." (Barnehageloven § 4)
   
  Foreldrerådet består av alle foreldre til barna i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre.
   
  Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Som rådgivende organ skal utvalget brukes aktivt i ulike spørsmål som angår barnehagen. Dette kan være driftsendringer, budsjett etc.  
  Som kontaktskapende organ skal utvalget arbeide for å sette i gang tiltak som kan skape kontakt mellom de ulike parter som er knyttet til barnehagen.
  Som samordnende organ skal utvalget i ulike sammenhenger arbeide for å finne frem til felles løsninger. Samarbeidsutvalget kommer med innspill og godkjenner barnehagens årsplan.
   
  For barnehageåret 2017-2018 er barnehagens samarbeidsutvalg sammensatt slik:
   
  - Lise Kjesbu, foreldrerepresentant
  - Nina Austli, foreldrerepresentant 
  - Mona Moe Lyng - Ansattrepresentant
  - Anne Berit Halvorsen - Ansattrepresentant
  - Silje Strømmen - Styrer
  - Lotte Holthe Kjesbu - Kommunal representant
   
  Barnehagen er til enhver tid åpen for besøk og deltakelse. Det er alltid kaffe eller te tilgjengelig dersom dere har mulighet til å sitte ned en stund.
Publisert: 13.01.2014 10:03 Sist endret: 05.03.2020 12:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS