Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Personalsamarbeid

Barnehagens viktigste ressurs er menneskene som jobber der, og et godt personalsamarbeid er av avgjørende betydning for hvilken kvalitet barnehagen får.

Personalsamarbeid i praksis

Vi vil stadig reflektere over vårt arbeidsmiljø, og sette inn gode arbeidsmiljøtiltak for å bli en personalgruppe som trives sammen og som føler seg trygge på hverandre. Lojalitet, ærlighet, respekt (LÆR) er Verdal kommunes kjerneverdier og disse verdiene er en viktig rettesnor i vårt daglige arbeid.

Vi ønsker å skape et miljø som fremmer læring og utvikling. Vi ønsker å utnytte de ressurser som finnes i personalgruppen. Arbeidet skal fordeles med hensyn til kompetanse, evner og interesser. Medbestemmelse over egen arbeidssituasjon er en viktig forutsetning

Publisert: 13.01.2014 10:12 Sist endret: 14.12.2017 08:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS