Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Reggio Emilia filosofi

Vår barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Dette er en pedagogisk retning som bygger på en sterk tro på menneskets muligheter og med en dyp respekt for barnet. Her er en overbevisning om at barnet fødes rikt og intelligent - med en sterk kraft til å utforske verden. Pedagogikken fornyes og utvikles i takt med barnets behov og i takt med samfunnsendringer.

Illustrasjonsbilde til Reggio Emilia-filosofien

Grunnlaget legger barnet selv, og det er den voksne sin oppgave å fange opp barnets vitebegjær, samt vekke dets nysgjerrighet - «finne gnisten». Det handler om det forskende barnet og den forskende pedagogen. Vi skal ikke servere barn ferdige løsninger, men hjelpe barnet til selv å oppfatte og forstå gjennom aktiv undersøkelse og utforsking. Det er selve prosessen barnet er inne i som er det viktigste. Her blir barnets selvbilde stimulert slik at det kan utvikle alle sine muligheter. Gjennom å se på barnet som kompetent og rikt ønsker vi at barna får utforske og oppdage verden, skape sin egen kunnskap og identitet sammen med andre barn og voksne.

Grunnleggeren av Reggio Emilia pedagogikken, Loris Malaguzzi, hevder at et barn har hundre språk, men frarøves nittini av dem. I det legger han at mange bare aksepterer det verbale språket når de skal lære noe eller uttrykke noe. Men barnet tilegner seg kunnskap og uttrykker seg på mange ulike måter.

Et barn har hundre språk

Illustrasjon, malerier av dompap

Publisert: 13.01.2014 09:43 Sist endret: 14.12.2017 08:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS