Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Vinnebhg_1

Fysisk aktivitet

Uteliv og fysisk aktivitet

«Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motorisk utvikling» (Rammeplanen 2017, s. 49).

Gjennom vår organisering med uteuker og baseuker, veksler vi fra å være på tur og ute hele uteuka, til å kan jobbe mer med temaarbeid, gruppedeling etc på baseukene. Denne vekslingen gjør at barna får en variert hverdagen med mange gode opplevelser og læringssituasjoner.  Helt fra barna er små danner vi viktige holdninger til å være i aktivitet og mestre ulike bevegelser i ulike miljø og terreng. Gjennom å gi barna tilgang og mulighet til bevegelse både ute og inne vil de utvikle god kroppskontroll og ferdigheter motorisk. Vi i barnehagen har et stort ansvar sammen med foreldrene å legge gode verdier for bruk av kroppen. Gjennom vårt tilbud med turer og uteliv ønsker vi å gi barna et godt grunnlag for god helse. Helsedirektoratet ønsker at barnehager skal legge til rette for minst 60 minutter fysisk aktivitet hverdag. Aktiviteten bør være så allsidig som mulig, slik at egenskaper som kondisjon, muskelstyrke, spenst, bevegelighet, hurtighet, rekreasjon – og koordineringsevner får optimalt utviklingsmuligheter (helsedirektoratet 2000:9). Gjennom å tilrettelegge til for lek og aktivitet bruker vi «treningsrom», gymsal, dans, turer, utelek, hindreløype etc. Dette barnehageåret har også førskolegruppa tilbud om svømming på høsten. Vi har også større fokus på turer dette året, der vi utforsker ulike landskap, blir kjent med ulike steder i nærmiljøet og samfunnet Verdal kommune. Dette gir barna mange ulike opplevelser og erfaringer.

Rammeplanen (2017) styrker sin vekt på folkehelse i barnehagen, og utdyper den viktige arena barnehagen er i et helseperspektiv. «Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut» barnehagen skal» oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt». (Rammeplanen 2017, s. 49)

Publisert: 08.09.2017 10:12 Sist endret: 25.11.2019 14:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS