Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Brøk

Aldersgruppe: 5. trinn

Varighet: 3-4 skoletimer

illustrasjon
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
LK06: Kompetansemål etter 4.trinn:
  • beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
LK06: Kompetansemål etter 7.trinn:
  • beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinja
  • finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker
  • stille opp og forklare beregninger og fremgangsmåter og forklare løsningsmetoder   
Læringsmål:
  • lære om brøk som del av en hel
  • ulike brøkdeler - kunne si hvilken som er størst/minst
  • sette sammen brøkdeler til en hel
  • regne med brøk (addere, subtrahere, evt. multiplisere)

Innhold:

Brøksirkler – samarbeidsoppgaver – muntlig stilte oppgaver – spill

Aktiviteter:
Brøkbegrepet - hva kan elevene?
Å bygge en sirkel - arbeid med deler av brøksirkel
Ulike brøkdeler - lage en hel med ulike brøkdeler
   
Problemløsingsoppgave:
Lage en hel ved å bruke ulike brøkdeler. Tegne løsningen.
Sjekk løsningen med brøkringer (eller brøkstaver).

Spill:  
Spill med brøk

Regne med brøk:
Addere og subtrahere brøker  (evt. også multiplisere).

Samarbeidsoppgave om brøk:
Plassere brøker på riktig plass på talllinja (og evt. sammenligne brøker med desimal).
Lage/finne brøkdeler.
FOR- og ETTERARBEID:
Klassen har arbeidet med brøk en periode før besøket.
Etterarbeid avtales med klassen.

For fullstendig beskrivelse se:                           Newton.no                                                                              
Publisert: 05.04.2013 11:33 Sist endret: 05.04.2013 11:35
Postadresse: Neptunvegen 6 7650 Verdal
Tlf: 74 04 82 00 Faks: E-post: pemy@verdal.kommune.no
Åpningstid: 08.00-15.00 Åpningstid: Stengt Org.nr.:
Nettredaktør: Ole-Magnus Høydal (453 91 075) Ansvarlig redaktør: Per Håvard Myran (464 01 041) Utviklet av: