Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Prosent og promille

Aldersgruppe: 8. trinn

Varighet: 4-5 skoletimer

illustrasjon     illustrasjon
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
LK06: Kompetansemål etter 7.trinn:
  • beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinja
LK06: Kompetansemål etter 10.trinn:
  • sammenligne og regne om hele tal, desimaltal, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter
Læringsmål:
  • se sammenhengen mellom prosent og brøker
  • vise brøker på ulike måter
  • finne fellesnevner og regne med brøk i flere regnearter
  • plassere brøker, desimaltall og prosenttall på talllinja
AKTIVITETER:
Brøk og prosent:
Med bruk av tangrambrikker - hentet fra matematikk.org
Oppgaven tar utgangspunkt i brøk, men er tilpasset slik at vi i hovedsak arbeider med prosentdeler.

Finne prosentdeler:
Finn prosentdeler i ulike praktiske situasjoner (med konkreter). Utfordring: promille.

Samarbeidsoppgave:
Plassere brøker, desimaltall og prosenttall på riktig plass på talllinja.

Prosentvis endring:
Praktisk oppgave - finne 50% (av f.eks papirlengde), hva betyr 50% økning? Hva skjer hvis vi først reduserer med 20% og så legger på 20 %?

Problemløsing:
Hvordan fordele kamelene? (ide fra gruble.net)
Kan vi bruke brøk og/eller prosentregning for å vise at oppgaven (ikke?) lar seg løse?
FOR- OG ETTERARBEID:
Klassene har arbeidet med brøk, desimaltall og prosent en periode. Før besøket tar klassen en repetisjon på utregning av areal for rektangel.

Etterarbeid avtales med klassen.
Publisert: 05.04.2013 11:10 Sist endret: 05.04.2013 11:23
Postadresse: Neptunvegen 6 7650 Verdal
Tlf: 74 04 82 00 Faks: E-post: pemy@verdal.kommune.no
Åpningstid: 08.00-15.00 Åpningstid: Stengt Org.nr.:
Nettredaktør: Ole-Magnus Høydal (453 91 075) Ansvarlig redaktør: Per Håvard Myran (464 01 041) Utviklet av: