Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdalsøra barneskole

Velkommen til Verdalsøra barneskoles hjemmeside.

Informasjon om Ungdata junior-undersøkelsen i Verdal 2018  (PDF) 
- (gjelder elever på 5. - 7. trinn)
 

Siden vil primært inneholde offentlig informasjon. Annen informasjon om det som skjer på skolen vår (eks. aktiviteter, ukeplaner, halvårsplaner, meldingsblad o.l.) blir publisert på læringplattformen vår. Foreldre/ foresatte, elever og ansatte henstilles derfor om å holde seg oppdatert på It`s Learning for mer detaljert informasjon.  

SKOLEN VÅR:

Verdalsøra barneskole flyttet 1. januar 2012 inn i ny skolebygning. I tillegg til barneskolen består skoleanlegget av Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall (Ørahallen). Verdalsøra barneskole sin visjon er "Mestring for alle- eleven i sentrum". Tradisjoner, tydelighet, trivsel og trygghet er grunnpilarer som skolen arbeider etter for å skape et godt læringsmiljø.

Verdalsøra barneskole har ca. 333 elever og 60 ansatte som jobber i ulike team. Det er et aktivt foreldresamarbeid gjennom FAU, og elevmedvirkning gjennom klasseråd og elevråd. Skolen arbeider etter MILL- pedagogikk, mange intelligenser, læringsstrategier, læringsstiler og tilpasset læring. 

Skolen bruker prosjektarbeid som metode med satsing på kulturprosjekt for 5.- 7. klasse, samt utvikling av et flerkulturelt læringsfellesskap for hele skolen. Det er også stort fokus på et godt læringsmiljø gjennom bruk av Webster Stratton i 1.- 4. klasse. Skolen har en tydelig målsetting om å være en mobbefri skole.

Elevene på småtrinnet har uteskole èn dag pr. uke. Videre er det faste fellesaktiviteter som høstturer, adventsamlinger, skidag m.m. Kulturformidling foregår systematisk gjennom "Den kulturelle skolesekken", og det er også samarbeid med bibliotek, Stiklestad nasjonale kultusenter (SNK), gården som pedagogisk ressurs (GSPR) og Kværner. 

Skolen har satsing på digital kompetanse og pedagogisk bruk av IKT på mellomtrinnet. Verdalsøra barneskole har i en årrekke vært praksisskole for studenter fra pedagogiske høyskoler.

 

Publisert: 12.02.2009 09:57 Sist endret: 20.04.2018 11:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS