Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdalsøra barneskole

Velkommen til Verdalsøra barneskole sin hjemmeside.

OBS! Pga koronavirus har regjeringen besluttet at alle landets skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april.

Det er i denne perioden ingen adgang til skolebygget uten avtale.

Ekspedisjonen og skolens ledelse vil være tilgjengelig på skolen i arbeidstiden dersom noen skulle trenge å ta kontakt. Telefonnummer til skolen v/ ekspedisjonen er 940 01 707, mens ledelsen kan kontaktes på følgende direktenummer:

Plan for uke 14: 

Man 30/3        Tirs 31/3        Ons 1/4        Tors 2/4         Fredag 3/4    
Håvard Håvard Håvard Håvard  
Rektor Rektor Rektor Rektor  
957 48404 957 48404 957 48404 957 48404  

 

Skolen vil fortsatt gi elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre.

Mer informasjon finner du på www.udir.no/korona 


Siden vil primært inneholde offentlig informasjon. Annen informasjon om det som skjer på skolen vår (eks. aktiviteter, ukeplaner, halvårsplaner, meldingsblad o.l.) blir primært  publisert til foreldre/ foresatte vha. Schoollink som er meldingssystemet vårt.

 

SKOLEN VÅR:

Verdalsøra barneskole flyttet 1. januar 2012 inn i ny skolebygning. I tillegg til barneskolen består skoleanlegget av Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall (Ørahallen). Verdalsøra barneskole sin visjon er "Mestring for alle- eleven i sentrum". Tradisjoner, tydelighet, trivsel og trygghet er grunnpilarer som skolen arbeider etter for å skape et godt læringsmiljø.

Verdalsøra barneskole har ca. 333 elever og 60 ansatte som jobber i ulike team. Det er et aktivt foreldresamarbeid gjennom FAU, og elevmedvirkning gjennom klasseråd og elevråd. Skolen arbeider etter MILL- pedagogikk, mange intelligenser, læringsstrategier, læringsstiler og tilpasset læring. 

Skolen bruker prosjektarbeid som metode med satsing på kulturprosjekt for 5.- 7. klasse, samt utvikling av et flerkulturelt læringsfellesskap for hele skolen. Det er også stort fokus på et godt læringsmiljø gjennom bruk av Webster Stratton i 1.- 4. klasse. Skolen har en tydelig målsetting om å være en mobbefri skole.

Elevene på småtrinnet har uteskole èn dag pr. uke. Videre er det faste fellesaktiviteter som høstturer, adventsamlinger, skidag m.m. Kulturformidling foregår systematisk gjennom "Den kulturelle skolesekken", og det er også samarbeid med bibliotek, Stiklestad nasjonale kultusenter (SNK), gården som pedagogisk ressurs (GSPR) og Kværner. 

Skolen har satsing på digital kompetanse og pedagogisk bruk av IKT på mellomtrinnet. Verdalsøra barneskole har i en årrekke vært praksisskole for studenter fra pedagogiske høyskoler.

Publisert: 12.02.2009 09:57 Sist endret: 30.03.2020 22:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS