Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Informasjon om søknad SFO plass 2020-21

Informasjon om søknad på plass i skolefritidsordningen i Verdal kommune.

Søknad om plass i SFO skal skje elektronisk. Skjema ligger ute på kommunenes hjemmeside. Ved evt. problemer med søknad ta kontakt med din SFO eller servicekontoret.

Søknadsfrist: 01.03 2020.

F.o.m. august 2015 er det åpnet for differensiert plass i SFO, og det kan søkes på:

50% plass kr.: 1800,00    5 hele dager over en 14 dagers periode
80% plass kr.: 2500,00    8 hele dager over en 14 dagers periode
100% plass kr.: 3000,00  10 hele dager over en 14 dagers periode

Med "hele" dager menes både morgen SFO og ettermiddags SFO. Det går altså ikke å dele opp å kjøpe bare morgen eller bare ettermiddager. Da er det valgfritt om man bruker bare morgen eller bare ettermiddager, men man må betale for hel dag.

Det skal leveres en fast turnus som går over 14 dager. (Leveres til Sfo så tidlig som mulig).
Kjøp av timer har en pris på kr. 150,00 pr time.

Kostpenger kommer tillegg:

120,00 for 50% plass
200,00 for 80% plass
240,00 for 100% plass

Søskenmoderasjon. Det gis 30% reduksjon for 1. søsken (den nest eldste), og 50% for øvrige.

Endring av plass, endring av turnus eller oppsigelse av plass må skje med en måneds varsel regnet fra den 1. i måneden etter mottatt endring/oppsigelse. Dette skal skje skriftlig til den skolefritidsordningen der barnet har plass.
Foreldrebetaling blir innkrevd ut opptaksperioden uavhengig om plassen benyttes eller ikke, så lenge gyldig oppsigelse/endring ikke er levert.

Plassen i SFO gjelder til oppsigelse foreligger, eller til barnet er ferdig med 4. klasse.

Prosedyrer ved søknad om plass:
Søknad sendes elektronisk innen søknadsfrist.
Vedtak om opptak foretas.
Bekreftelse/avslag på plass sendes heimen.
Svarfrist på om du tar plassen er 8 dager.

Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og evt. klage leveres kommunen for videresending.

Det kan søkes om 10 mnd. opphold som følger skoleruta.

Ellers gjelder de normale retningslinjer, vedtekter og Kvalitetsplan for SFO i Verdal kommune.

Velkommen som SFO søker i Verdal kommune.

Verdalsøra barneskole 12.03.2019

Med hilsen
Håvard Holmen, rektor

Publisert: 06.03.2014 15:10 Sist endret: 15.02.2020 00:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS