Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Om skolen

 

Verdalsøra ungdomsskole ble åpnet 28. februar 1970. Da hadde skolen vært i bruk siden høsten 1968 da det første kullet ungdomsskoleelever begynte. Rommene ble tatt i bruk etter hvert som de ble ferdige, og svømmehallen sto ferdig i februar 1970.
 
Verdalsøra ungdomsskolekrets omfattet Verdalsøra barneskole-, Ness skole- og Vinne skolekrets. Ungdomsskolen ble bygget som en 4-parallellers skole.
I november 1970 flyttet Stiklestad Folkeboksamling (Verdal Bibliotek) inn i lokaler på skolen, og så lenge folkebiblioteket var her, var det et kombinasjonsbibliotek mellom folkebiblioteket og skolebiblioteket.
 
Da det første kullet hadde gått sine tre år ble det åpnet opp for et 10. frivillig år, en ordning som varte i noen få år, men som tok slutt da interessen forsvant.
Frem til 1975 var det kursplaner på skolen, men fra skoleåret 1975/76 gikk man over til ordningen med sammenholdte klasser.
 
Underveis var Ørmelen skolekrets blitt opprettet, og da elevene i denne kretsen kom til 7. klasse, fortsatte de der og Ørmelen ble således skilt ut fra Verdalsøra skolekrets. De siste elevene fra Ørmelen gikk ut ved Verdalsøra i 1979.
 
Til da hadde det vært trangt på skolen, og det hadde til tider vært både 5 og 6 paralleller ved skolen. Derfor var det nødvendig med utvidelse. Et storklasserom ble bygget til østfløyen. Ganske snart ble rommet delt i to ordinære klasserom. Formingssalen (sløydsalen) ble også utvidet.
I 1983/84 flyttet Verdal Folkebibliotek (Stiklestad Folkeboksamling) ut, og skolen tok lokalene i bruk selv.
 
Utviklingen på Ørmelen og Verdalsøra for øvrig førte til at Ørmelen Ungdomsskolekrets ble lagt ned og elevene flyttet til Verdalsøra Ungdomsskole i 1994. Samme år ble elevene fra Ness skolekrets flyttet til Vuku Ungdomsskole. Dette førte til en god del flere elever ved skolen.
I 19989/99 ble skolen på nytt utvidet med to klasserom, men fremdeles ble den for liten selv om alle klassene da fikk sitt eget klasserom. 

 

I begynnelsen av 2012 flyttet Verdalsøra Ungdomsskole inn i et helt nytt skolebygg som de deler med Verdalsøra barneskole.
 





Publisert: 12.02.2009 09:57 Sist endret: 03.09.2013 09:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS