Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møtekalender for 2020

Årshjul for Verdal kommune Klikk på pilen for å se møtekalenderen for 2019          klikk for å se møtekalender for 2021

 
Ved å klikke på årshjulet til høyre vil du finne en rekke sentrale dokumenter.

For å finne andre nemnder, råd og utvalg enn dem du finner i møtekalenderen nedenfor, må du gå inn via valg i venstre meny.

(<2019) Møtekalender for 2020 (>2021

Kommunestyret 19-23

Formannskap 19-23Mennesker og livskvalitet 19-23
Plan og samfunn 19-23
27.01. (001-010) 16.01. (001-012) 15.01. (01-04) 14.01. (01-10)
06.-07.02
(folkevalgtopp-
læring, på dagtid)
30.01. (013-019) 12.02. (05-10) 11.02. (11-19)
24.02. (011-023) 13.02. (020-030) 18.03. (UTGÅR) 11.03. (20)
(ekstramøte AVLYST)
23.03.
(Temakveld 
Tromsdalen - AVLYST)
05.03. (031-039) 01.04. (11) 17.03. (21-28)
AVLYST
30.03. (UTGÅR) 12.03. (040) 22.04. (12-20) 15.04. (20)
Ekstramøte E6
27.04. (024-040) 19.03. (041-045) 13.05. (21) 21.04. (21-34)
25.05. (041-053) 26.03. (046) 10.06. (22-29) 12.05. (35-45)
15.06. (054-068) 02.04. (047-052) 19.08. (30-37) 09.06. (46-59)
31.08. (069-085) 23.04. (053-063) 16.09. (38-42) 18.08. (60-66)
28.09. (086-093) 14.05. (064-073) 14.10. (43-48) 15.09. (67-72)
26.10. (094-109) 11.06. (074-087) 25.11. (49-54) 13.10. (73-79)
12.11. (110) 24.06. (088-090) 09.12. (-) 24.11. (80-90)
30.11. (111-127) 20.08. (091-109)   08.12. (-)
14.12. (-) 03.09. (UTGÅR)    
  16.09. (110-123)    
  15.10. (124-138)    
  05.11. (139-144)    
  12.11. (145-154)    
  26.11. (155-170)    
  10.12. (-)    

Eventuelle temamøter vil tilpasses og tas i forbindelse med ordinære møter og kommunestyrets møter vil da starte f.eks. kl. 17.00.

Det tas forbehold om endring av dato, tidspunkt og møterom for møtene. En viser i den forbindelse til de særskilte møteinnkallingene. Enkelte møter kan bli avlyst, dersom behovet ikke er til stede.

Folkevalgtopplæring 6. og 7. februar. Dette blir på dagtid.

Publisert: 17.12.2012 11:50 Sist endret: 30.11.2020 08:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS