Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.10.19 - PS 109/19 Victoria Verdal AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3187 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 109/19Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Victoria Verdal AS, org.nr. 823 150 172, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs. Bevillingen gis ut bevillingsperioden 30.06.2020.
  2. Dejan Wilsen og Subhi Soleiman Merski godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
    Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
    Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 
Vedlegg:
  
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Victoria Verdal AS, org.nr. 823 150 172, søker på fastsatt skjema om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 for kafe og spiserestaurant i tillegg til avgrenset området utendørs. Konseptet er beskrevet som kafe/veikro. Lokalene ligger ved shellstasjon på Vinne.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

NAV Verdal har i brev datert 23. august 2019 ingen innvendinger mot at bevilling innvilges som omsøkt.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 30. august 2019 ingen merknader.

Rådmann vil ut ifra ovenstående tilrå at søknaden innvilges som omsøkt og med henholdsvis Dejan Wilsen og Subhi Soleiman Merski som bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.10.2019 21:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS