Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.10.19 - PS 112/19 Oppnevning av kommunens representanter til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen, Verdal kommunes kulturpris, utviklingsstipend for ungdom og kommunens representanter i Spelnemnda

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3719 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 112/19Vedlegg:  

  1. Statutter Stiklestadprisen.
  2. Statutter Kulturprisen.
  3. Statutter utviklingsstipend for ungdom.
  4. Retningslinjer Spelnemnda.

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen. 

Saksopplysninger:
Verdal formannskap har etter delegasjon fra kommunestyret myndighet til å oppnevne representanter til:

  • To medlemmer til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen.
  • To medlemmer til innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris.
  • To medlemmer til innstillingskomiteen for utviklingsstipend for ungdom.
  • Leder og nestleder i Spelnemnda.

 
Statutter og retningslinjer for valg av ovennevnte følger som vedlegg.

Til orientering er det for innstillingskomiteen for Stiklestadprisen i statuttene vedtatt at ordfører og virksomhetsleder Kultur er kommunens representanter. Denne legges derfor kun fram for formannskapet til orientering.

Saken legges med dette fram for formannskapet som bes oppnevne representanter til Verdal kommunes kulturpris, innstillingskomiteen for utviklingsstipend for ungdom og leder og nestleder i Spelnemnda for valgperioden 2019-2023.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.10.2019 22:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS