Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.11.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyesalen, Verdal rådhus
Dato:        14.11.2019
Tid:           13:45 (startet etter arbeidsmøte økonomi) - 15:25
Til stede:  9 representanter. Trine Reitan fikk permisjon og forlot møtet under sak 126/19. Til stede 8 representanter


Før møtet ble det orientert om Drømmedagene v/VekstTorget, og det ble avviklet arbeidsmøte økonomiplan og budsjett. 

    
   
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 119/19 Godkjenning av møteprotokoll 24.10.2019 Protokoll
PS 120/19 Utvikling Ørin nord - orienteringssak Saksframlegg Protokoll
PS 121/19 Møteplan 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 122/19 Reglement for ungdomsråd, eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og utvalg for utmarkssaker Saksframlegg Protokoll
PS 123/19 Opprettelse av forhandlingsutvalg for å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår  Saksframlegg Protokoll
PS 124/19 B-sak. Utviklingsstipend for ungdom 2019  Saksframlegg Protokoll
PS 125/19 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 126/19 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 14.11.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Nei Vara: Siri-Gunn Vinne
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 119/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 24.10.19 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                         
VEDTAK:
Protokoll fra møte 24.10.19 godkjennes.
      
        
               
   

PS 120/19 Utvikling Ørin nord - orienteringssak  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:  
Undervegsrapport tas til orientering. 


  
   

PS 121/19 Møteplan 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2019

BEHANDLING:
AP v/Trine Reitan fremmet følgende tilleggsforslag:
«Utvidet møteplan for administrasjonsutvalg med møte også i mars og september.»

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Ved votering ble forslaget fra AP enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING: 

 1. Møteplan for utvalg for plan og samfunn, utvalg for mennesker og livskvalitet, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2020 vedtas. Utvidet møteplan for administrasjonsutvalg med møte også i mars og september.
 2. Formannskapet starter som regel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og utvalgene kl. 09.00.


 
  
   

PS 122/19 Reglement for ungdomsråd, eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og utvalg for utmarkssaker
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  
Reglement for ungdomsråd, eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og utvalg for utmarkssaker vedtas.
   
 
   

PS 123/19 Opprettelse av forhandlingsutvalg for å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2019

BEHANDLING:
Karl Bernhard Hoel (SP) fremmet forslag følgende forslag på medlem:
Ole Gunnar Hallager (AP)

Ved votering ble ordførers innstilling og forslag fra Hoel enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Følgende oppnevnes til utvalg for å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår:

 • Ordfører
 • Varaordfører
 • Medlem Ole Gunnar Hallager (AP) 


  
   

PS 124/19 B-sak. Utviklingsstipend for ungdom 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2019

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 11-5, andre ledd.

Utvalgets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Utviklingsstipend for ungdom 2019. 


  
   

PS 125/19 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2019

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 11-5, andre ledd.

Utvalgets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:  
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2019.  

 

PS 126/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2019

BEHANDLING:  
Trine Reitan fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Før møtet ble det orientert om Drømmedagene v/VekstTorget, og det ble avviklet arbeidsmøte økonomiplan og budsjett.

Ordfører orienterte om:

 • Industriens dag og Møteplassen.
 • Hurtigladestasjon for Elbil åpnet på YX.
 • Status SNK – avviklet møte med kulturdepartementet 11.11 der 3 representanter fra Verdal kommune, 3 fra fylkeskommunen, styreleder og daglig leder SNK deltok. Orienterte videre om det som har skjedd etterpå, bla. oppslag i media ad inntekter rundt Spelet. Skal være nytt eiermøte 4. desember.

Rådmann orienterte om:

 • Supplerte ordfører ad status SNK.
 • På Møteplassen Industriens dag hadde også Verdal kommune stand.
 • Saksgang behandling økonomiplan og budsjett.
 • Kommunale bygg som ble forespurt – se lenke: https://verdal.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2015-2019/20190620/07719-Arealbruk-sentrum/
 • Har ansatt kommunepsykolog og vedkommende startet i jobben 11. november. Psykologen utgjør samfunnsmedisinsk avdeling sammen med kommuneoverlege.
 • Felles politiråd forrige uke – brukt mye tid på fest som ble avviklet i Vinne. Lokalt politiråd avviket. Har skrevet under tjenesteavtale og politirådsavtale.
 • Folkevalgtopplæring 18. november. 

    Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 01.02.2021 11:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS